Voorziening | De thermische isolatiematerialen in bulk

Vergelijking van de isolatiematerialen in bulk op basis van plantaardige grondstoffen

ISOLATIEMATERIALEN IN BULK OP BASIS VAN PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN
CellulosevlokkenHennepschevenKurk

http://www.annicksaudoyer.be

image27.jpeghttp://www.annicksaudoyer.be

image28.jpeg

http://www.acqualys.fr

image29.jpeg

http://www.hellopro.fr

Beschrijving

Cellulose in bulk wordt vervaardigd op basis van gerecycleerd papier. Het papier wordt ontvezeld, tot vlokken herleid en gestabiliseerd met behulp van toegevoegde stoffen (boriumzout of andere; dit varieert naargelang van de fabrikant).

Hoewel cellulose in bulk kan worden uitgestrooid, geniet inblazing de voorkeur (in een caisson, een complex, afgesloten door harde panelen).

Hennepscheven zijn rechtstreeks afkomstig van de mechanische ontvezeling van hennep. Hennep is een eenjarige plant die in onze streken al eewenlang wordt gekweekt. Het betreft een kanaal in volle groei op het gebied van bouwmaterialen- en producten.

De grondstof is de schors van de kurkeik, een boom uit het Middellandse Zeegebied die tot 200 jaar oud kan worden. De schors wordt gemiddeld om de 10 jaar geoogst. De eerste oogst levert grof kurk op (de soort kurk die gebruikt wordt voor de vervaardiging van thermische isolatiematerialen). De opbrengst van de volgende oogsten wordt gebruikt in de productie van zogenaamd ‘nobelere' producten (bv. flessenkurken, vloerbekleding enz.).

Op het gebied van thermische isolatiematerialen kunnen we twee soorten kurk onderscheiden: natuurlijke kurk en geëxpandeerde kurk.

Beide productsoorten zijn in bulkvorm te krijgen.

Milieubalans

(*)

IN HET DAK

Hennepscheven in bulk zijn niet in de classificatietools (NIBE en Green Guide) opgenomen.

De voor- en nadelen worden hieronder gedetailleerd uiteengezet.

Kurk in bulk is niet in de classificatietools (NIBE en Green Guide) opgenomen.

De voor- en nadelen worden hieronder gedetailleerd uiteengezet.

NIBE: 3a – Goede keuze

BRE Green Guide: A+

VLOERPLAAT/VLOER

NIBE: n.v.t.

BRE Green Guide: A+

MUUR

NIBE: n.v.t.

BRE Green Guide: A+

Voordelen

Grondstof afkomstig uit recyclagekanalen (papier) en in grote hoeveelheid beschikbaar dankzij selectief sorteren

Geringe weerstand tegen de verspreiding van waterdamp

Geringe hoeveelheid grijze energie

Goede akoestische prestatie (dient als ‘veer')

Gemiddelde tot hoge dichtheid: beperkte tot hoge bijdrage aan het zomercomfort (inertie)

Brandreactie Euroklasse B 

Recyclage einde levenscyclus

Kan worden ingeblazen

Lokale kanalen bestaan en zijn in volle groei, ook in België: mogelijkheid tot beperkte transportafstanden

De grondstof is hiernieuwbaar en kent een korte groeicyclus (jaarlijks). Bij de kweek van de grondstof worden geen onkruidverdelgers of chemische productiemiddelen gebruikt. De kweek vergt bovendien heel weinig water.

Geringe weerstand tegen de verspreiding van waterdamp

Heel geringe hoeveelheid grijze energie (door de minimale transformatie van de grondstof))

Hoge dichtheid: grote bijdrage aan het zomercomfort (thermische inertie)

Goede akoestische prestatie (dient als ‘veer')

Recyclage einde levenscyclus

Weinig stof tijdens de installatie

De grondstof is hernieuwbaar (maar een kurkeik levert tijdens zijn leven slechts één ruwe oogst op)

Heel geringe hoeveelheid grijze energie voor natuurlijke kurk

Hoge dichtheid: grote bijdrage aan het zomercomfort (thermische inertie)

Heel goede akoestische prestatie (dient als ‘veer')

Brandreactie Euroklasse B 

Heel goede vochtweerstand, zelfs langdurig vocht

Goede drukweerstand

Hoge duurzaamheid

Composteerbaar op einde van levenscyclus, op voorwaarde dat de bindmiddelen van plantaardige oorsprong zijn

Geen stof bij installatie

Nadelen

Installatie door inblazing moet door een vakman gebeuren (werktuigen en machines)

Maakt stof bij de installatie: zowel bij inblazing als bij uitstrooiing is het aanbevolen een masker te dragen

Slecht bestand tegen langdurige vochtigheid

Brandreactie Euroklasse E: vereist dus een complement onder de vorm van brandwerend parement of de toevoeging van boriumzout

Wordt gewoonlijk niet ingeblazen, maar kan wel dienen om caissons te vullen en uit te strooien

Kostprijs

Grondstof beschikbaar in beperkte hoeveelheid en niet cyclisch

Niet-te verwaarlozen impact door vervoer: afkomstig uit Middellandse Zeegebied en vaak over de weg vervoerd

Matige tot hoge dampdiffusieweerstand

De lijm, aanwezig in de panelen op basis van natuurlijke kurk, kunnen VOSvrijmaken, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is dus aangewezen de technische fiche en de emissieclassificatie E te controleren.

Wordt gewoonlijk niet ingeblazen, maar kan wel dienen om caissons te vullen en uit te strooien

Gebruik

Hellende daken:

tussen structurele elementen of geïntegreerd in caissons

Platte daken:

tussen structurele elementen

Vloeren en vloerplaten:

bovengronds, tussen of onder de structurele elementen

Muren:

tussen de elementen van het geraamte of geïntegreerd in caissons

Einde van de levenscyclus

Recyclage mogelijk

Zoniet: energetische opwaardering (verbranding)

Compostering

Zoniet: energetische opwaardering (verbranding)

Compostering

Zoniet: energetische opwaardering (verbranding)

Soortelijke massa40 tot 65 kg/m³90 tot 115 kg/m³

80 tot 160 kg/m³

(voor natuurlijke kurk)

65 tot 80 kg/m³

(voor geëxpandeerde kurk)

Theoretische levensduur

20 jaar (**)

60 jaar (***)

min. 60 jaar

(gebaseerd op de levensduur van stro, volgens de Green Guide)

min. 75 jaar

(gebaseerd op de levensduur van kurkpanelen, volgens het NIBE)

(*) Gegevens afkomstig uit de NIBE-classificatie en de Green Guide to Specification van BRE, geraadpleegd in juli 2013

(**) Gegevens afkomstig uit de NIBE-classificatie, geraadpleegd in juli 2013

(***) Gegevens afkomstig uit de Green Guide to Specification van BRE, geraadpleegd in juli 2013

ISOLATIEMATERIALEN IN BULK OP BASIS VAN PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN(vervolg)
Wol van gerecycleerd textielStro

image30.jpeg

http://www.isolbien.fr

image31.jpeg

http://www.lemagdesecoacteurs.fr

BeschrijvingWol op basis van gerecycleerd textiel bestaat voor 85% uit gerecycleerde textielvezels (voornamelijk katoen) en voor 15% uit bindmiddel (polyester)

Let erop stro niet te verwarren met hooi of gras. Stro bestaat uit droge, plantaardige twijgen, afkomstig van graanteelten (bv. tarwe, rogge), waarvan het een subproduct is. Dit materiaal is quasi perfect inert, dankzij zijn chemische compositie, die op die van hout lijkt.

Stro wordt oorspronkelijk in bulk geleverd, maar kan in bundels worden samengedrukt; deze worden vandaag steeds meer gebruikt in constructies met een houten geraamte en als vulling van prefab caissons.

Milieubalans

(*)

Dit materiaal is niet in de classificatietools (NIBE en Green Guide) opgenomen.

Bij gebrek aan een complete milieu-evaluatie op basis van een levenscyclusanalyse willen we de aandacht vestigen op de volgende milieuvoordelen:

Grondstof die voor 85% afkomstig is uit de recyclage van producten die op hun beurt vervaardigd zijn op basis van hernieuwbare grondstoffen

Effectieve recyclage van het product op het einde van de levenscyclus

Beperkte transportafstand

De voor- en nadelen worden hieronder gedetailleerd uiteengezet.

NIBE: niet opgenomen

Green Guide de BRE: A – Heel goede keuze

Voordelen

Grondstof afkomstig uit recyclagekanalen voor textiel

Geografische herkomst dichtbij: de voornaamste producenten zijn in het noorden van Frankrijk gevestigd

Goede akoestische prestatie (dient als ‘veer')

Geringe dampdiffusieweerstand

Goede weerstand tegen langdurige vochtigheid (verzekerd door schimmelwerende toeslagstoffen)

Effectieve recyclage

Kan worden geblazen

Geen impact op de gezondheid

Weinig stof tijdens de installatie

Hernieuwbare grondstof, afkomstig van graanteelten die een jaarlijkse hernieuwingscyclus kennen en waarvan stro een subproduct is

Geografische herkomst dichtbij: stro is in grote hoeveelheden te vinden in België

Heel geringe hoeveelheid grijze energie

Productie van grondstof verbruikt heel weinig water

Onbederfelijk

Heel goede duurzaamheid

Goede bijdrage aan het zomercomfort (thermische inertie)

Matige tot goede akoestische prestatie (dient als ‘veer'), afhankelijk van de dichtheid

Geringe dampdiffusieweerstand

Composteerbaar

Kan worden samengedrukt onder de vorm van bundels, die een goed isolatievermogen hebben als de vezels loodrecht op de wamtestroom worden geplaatst

Er bestaat stro, afkomstig uit de biologische landbouw, wat de afwezigheid van pesticiden garandeert.

Te gebruiken bij zelf bouwen voor toepassingen met stroleem

Geen impact op de gezondheid

Weinig stof tijdens de installatie

Nadelen

Geringe dichtheid: beperkte bijdrage aan het zomercomfort (thermische inertie)

Brandreactie Euroklasse E: vereist dus een complement onder de vorm van een brandwerend parement

Brandreactie ‘normaal brandbaar' zonder tot het vuur bij te dragen: vereist dus een complement onder de vorm van een brandwerend parement

Wordt gewoonlijk niet ingeblazen, maar kan wel dienen om caissons te vullen en uit te strooien.

Voor de bundels: aanzienlijke, niet wijzigbare dikte, min. 46 cm voor bundels van gebruikelijke omvang (het is belangrijk hiermee rekening te houden vanaf het ontwerp) Er bestaan evenwel bundels met kleinere afmetingen.

Gebruik

Hellende daken:

tussen structurele elementen of geïntegreerd in caissons

Platte daken:

tussen structurele elementen

Vloeren en vloerplaten:

bovengronds, tussen of onder de structurele elementen

Muren:

in de spouw, tussen de elementen van het geraamte of geïntegreerd in caissons

Hellende daken:

tussen structurele elementen of geïntegreerd in caissons

Platte daken:

tussen structurele elementen

Vloeren en vloerplaten:

bovengronds, tussen of onder de structurele elementen

Muren:

tussen de elementen van het geraamte of geïntegreerd in caissons

Einde van de levenscyclusRecyclageCompostering
Soortelijke massa15 tot 20kg/m³

90 tot 110 kg/m³ (bij matige dichtheid)

150 tot 250 kg/m³ (bij hoge dichtheid)

Theoretische levensduur

min. 30 tot 40 jaar

(gebaseerd op de minimale levensduur van de andere producten van deze categorie, bij gebrek aan gegevens van het NIBE en de Green Guide)

60 jaar (***)

(*) Gegevens afkomstig uit de NIBE-classificatie en de Green Guide to Specification van BRE, geraadpleegd in juli 2013

(***) Gegevens afkomstig uit de Green Guide to Specification van BRE, geraadpleegd in juli 2013

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT04 - Thema's : Materiaal - Gerelateerde project components : Buitenwand | Binnenwand | Houtenskelet | Vloerplaat | Dak