Dossier | Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen

Kies voor thermische isolatiematerialen met een beperkte milieu-impact

De geïntegreerde aanpak: de LCA

De meest complete methode om de milieu-impact van een materiaal of bouwproduct te evalueren, is zonder twijfel het gebruik van een hulpmiddel voor de levenscyclusanalyse op schaal van de bouwelementen en van het gebouw in zijn geheel. De buitenlandse aanbevolen hulpmiddelen voor LCA staan beschreven in de dossier De levenscyclus van de materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen .

We merken op dat er in België momenteel gewerkt wordt aan een dergelijk instrument (zie dossier De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen ).

Bij gebrek aan een dergelijke analyse moet u rekening houden met de onderstaande basisprincipes:

Basisprincipes

  • Vermijd composietmaterialen (deze kunnen op het einde van hun levenscyclus niet in zuiverre fracties worden gescheiden).
  • Vermijd materialen en producten die gezondheidsrisico's opleveren.
  • Verkies producten die gerecycleerde grondstoffen bevatten.
  • Controleer de samenstelling van de materialen, de oorsprong van de grondstoffen en de overeenstemming met geldende normen (ecolabels e.d.).
  • Houd bij de materiaalkeuze rekening met de recyclagemogelijkheden (zie onder 'Recyclage'). Informeer u over de afval- en recyclagemarkt om te leren welke materialen recycleerbaar zijn en hoe u ze kunt kiezen en combineren, overeenkomstig hun recyclageklasse.
  • Vermijd bij de plaatsing het gebruik van lijm; geef de voorkeur aan mechanische bevestigingsmethodes.

Baseer de keuze op de milieubalans van de producten

Bij gelijke thermische weerstand (cf. begrip functionele eenheid) is het middels een vergelijking van meerdere thermische isolatiematerialen voor eenzelfde toepassing mogelijk een objectieve keuze te maken vanuit het perspectief van milieu-impact. Een dergelijke analyse is mogelijk aan de hand van LCA-hulpmiddelen (zie dossier De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen ). Bovendien evalueren sommige keuzehulpmiddelen de verschillende thermische isolatiematerialen volgens hun gebruik.

De onderstaande tabel biedt een samenvattend overzicht van de milieuclassificatie op basis van NIBE (en van de Green Guide van de BRE ter aanvulling en wanneer het geëvalueerde materiaal niet in de NIBE-classificatie is opgenomen). De gedetailleerde informatie, evenals de voor- en nadelen, zijn te vinden onder de voorzieningen, verderop in dit dossier.

  • Voor deecolabels en milieucertificaties, zie onder Labels voor materialen / producten.
CLASSIFICATIE VAN HET MATERIAAL

Levensduur [jaar]

(*****)

Scenario van

einde van de levenscyclus

MUURVLOERPLAAT/VLOERDAK
hellend dakplat
Geëxpandeerde klei

Niet opgenomen in de NIBE-lijst, noch in de Green Guide van de BRE

Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

min. 50Recyclage
Cellulose in bulk

BRE Green Guide:

A+ - Beste keuze

NIBE:

3a – Goede keuze

BRE Green Guide:

A+ - Beste keuze

20 tot 60

Recyclage, zo niet

energievalorisatie

Hennepscheven

Niet opgenomen in de NIBE-lijst, noch in de Green Guide van de BRE

Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

min. 60

Compostering, zo niet

energievalorisatie

Houtvezels

NIBE:

2b – Heel goede keuze (**)

Niet opgenomen in de NIBE-lijst, noch in de Green Guide van de BRE

Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

NIBE:

1b -Beste keuze (**)

75

Compostering (indien vrij van synthetische bindmiddelen), zo niet

energievalorisatie

Kokosvezel

NIBE:

2a – Heel goede keuze

Niet opgenomen in de NIBE-lijst, noch in de Green Guide van de BRE

Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

60Energievalorisatie
Wol op basis van gerecycleerd textiel

Niet opgenomen in de NIBE-lijst, noch in de Green Guide van de BRE

Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

min.

30 tot 40

Recyclage
Cellulosewol

NIBE:

3a – Goede keuze

NIBE:

2c – Heel goede keuze

Niet opgenomen in de NIBE-lijst, noch in de Green Guide van de BRE

Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

min.

30 tot 40

Recyclage

(indien vrij van synthetische bindmiddelen), zoniet

energievalorisatie

Hout-hennepwol

Niet opgenomen in de NIBE-lijst, noch in de Green Guide van de BRE

Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

min.

30 tot 40

Compostering (indien vrij van synthetische bindmiddelen), zo niet

energievalorisatie

Katoen-hennepwol

Niet opgenomen in de NIBE-lijst, noch in de Green Guide van de BRE

Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

min.

30 tot 40

Compostering (indien vrij van synthetische bindmiddelen), zo niet

energievalorisatie

Hennepwol

Niet opgenomen in de NIBE-lijst, noch in de Green Guide van de BRE

Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

min.

30 tot 40

Energievalorisatie
Vlaswol

NIBE:

2c – Heel goede keuze

NIBE:

3a – Goede keuze

NIBE:

3a – Goede keuze

30 tot 40

Compostering (indien vrij van synthetische bindmiddelen), zoniet

valorisatie

Schapenwol

NIBE: > 7c - Onaanvaardbare keuze

BRE Green Guide: A+ – Betere keuze

60 tot 75Energievalorisatie
Wol van eendenveren

Niet opgenomen in de NIBE-lijst, noch in de Green Guide van de BRE

Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

n.v.t.Energievalorisatie
Rotswol

NIBE:

1c tot 2b (***) – Beste tot heel goede keuze

NIBE:

2a – Heel goede keuze

NIBE:

1c - Beste keuze

NIBE:

3c – Goede keuze

50 tot 100Energievalorisatie
BRE Green Guide: A+ – Betere keuze
Glaswol

NIBE:

1a tot 1b (***) – Beste keuze

NIBE:

1a – Beste keuze

NIBE:

1a – Beste keuze

NIBE:

2b – Heel goede keuze

50 tot 75Energievalorisatie
Green Guide BRE: A+ – Betere keuze
Fenolschuim (resolschuim)

NIBE:

1c tot 3c – Beste tot goede keuze

NIBE:

4b - Minder goede keuze

NIBE:

2b – Heel goede keuze

NIBE:

2a – Heel goede keuze

50 tot 75Energievalorisatie
StroBRE Green Guide: A – Heel goede keuze60Compostering
Kurkplaten

NIBE:

4a – Minder goede keuze

NIBE:

3c – Goede keuze

NIBE:

3b – Goede keuze

NIBE:

3c – Goede keuze

75

Compostering (indien vrij van synthetische bindmiddelen), zo niet

energievalorisatie

BRE Green Guide: A – Heel goede keuze
Geëxpandeerd perliet

Niet opgenomen in de NIBE-lijst, noch in de Green Guide van de BRE

Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

min. 50Recyclage
Polyisocyanuraat (PIR)

NIBE:

1c tot 2b (***) (****) – Beste tot heel goede keuze

BRE Green Guide: A – Heel goede keuze

NIBE:

2a tot 3b (***) (****) – Heel goede tot goede keuze

NIBE:

1c tot 3a (***) (****) – Beste tot goede keuze

50 tot 75Energievalorisatie
Polyurethaan (PUR)

NIBE:

1c tot 2b (***) (****) – Bestetot heel goede keuze

NIBE:

2b tot 6b (***) (****) – Heel goede tot heel slechte keuze

NIBE:

2a tot 3b (***) (****) – Heel goede tot goede keuze

NIBE:

1c tot 3a (***) (****) – Beste tot goede keuze

50 tot 75Energievalorisatie
BRE Green Guide: A – Heel goede keuze
Geëxpandeerd polystyreen (EPS)

NIBE:

1a tot 1c (**) – Beste keuze

NIBE:

2b – Heel goede keuze

NIBE:

5b – Slechte keuze

NIBE:

1a – Bestekeuze

50 tot 75Energetische opwaardering
BRE Green Guide: A+ – Betere keuze
Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)

NIBE:

4a – Minder goede keuze

BRE Green Guide: E – Te vermijden60Energievalorisatie
Schuimglas

NIBE:

3b – Goede keuze

NIBE:

6b – Te vermijden

n.v.t.

NIBE:

3a – Goede keuze

75

Recyclage (indien geen lijm of bitumen aanwezig), zo niet

Afval storten

BRE Green Guide:

van A – Heel goede keuze tot C – Goede keuze, afhankelijk van de dichtheid

Geëxpandeerd vermiculiet(*)min. 50Recyclage

Legende:

(*) Niet opgenomen in NIBE , noch in de Green Guide van de BRE Zie onder Voorzieningen voor de voor- en nadelen

(**) indien voorzien van een FSC- of PEFC-certificaat

(***) afhankelijk van de plaats van het isolatiemateriaal in de wand (zie onder Voorzieningen)

(****) afhankelijk van het gebruikte expansiemiddel (zie onder Voorzieningen)

(*****)kan variëren, afhankelijk van het geraadpleegde hulpmiddel (NIBE of BRE Green Guide) en van de plaats waar het isolatiemateriaal wordt geïnstalleerd. Gedetailleerde informatie vindt u onder Voorzieningen.

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT04 - Thema's : Materiaal - Gerelateerde project components : Buitenwand | Binnenwand | Houtenskelet | Vloerplaat | Dak