image_test

Case studie | Koninklijk Atheneum Riva Bella

Koninklijk Atheneum Riva Bella

© Nicolas Bomal

Het project van het Koninklijk Atheneum Riva Bella bestaat uit de ingrijpende renovatie van een schoolgebouw dat meerdere jaren werd verwaarloosd. Bij dit project ging bijzondere aandacht naar het hergebruik van materialen.
School Renovatie

Gegevens van het project

  • Adres: Square Ouistreham Riva Bella, 1420 Braine l'Alleud (Eigenbrakel)
  • Bestemming: School
  • Type werken: Renovatie
  • Bouwheer: Société publique d'administration des bâtiments scolaires (SPABS) du Brabant wallon
  • Architect: Atelier d'architecture Alain Richard
  • Studiebureau (speciale technieken): Seca Benelux
  • Studibureau (stabiliteit): Ney + Partners
  • HVAC Ondernemer: Imtech Belgium sa
  • Aanneming afbraak, ruwbouw, omgeving, buitenschrijnwerk: Franki sa
  • Aannemingbinnenschrijnwerk: Sogepar Construct sprl

Hergebruik van bouwmateriaal

Voordat het asbest kon worden verwijderd en de structuren werden blootgelegd, moesten alle meubelen en installaties uit het gebouw worden verwijderd. De bouwheer schakelde een siersmid, bedrijven van de sociale economie en particulieren in om zoveel mogelijk elementen te recupereren. Allemaal elementen die niet naar het stort moesten worden afgevoerd. In een logica van hergebruik in situ wilden de projectauteurs nog verdergaan.

?Nouveau document?

Intentieschema (Bron: Atelier d'architecture Alain Richard )

Met de uitgegraven grond van de zone achteraan werd de zone vooraan weer aangevuld en het niveauverschil tussen het gebouw en de omgeving hersteld. Zo werd de hoofdgevel aangesloten op de openbare ruimte en konden we de achtergevel, de binnenplaats en de ontmoetingsruimte rechtstreeks met elkaar verbinden.

?Nouveau document?

© Leefmilieu Brussel

?Nouveau document?

© Leefmilieu Brussel

De scheidingswanden tussen de vertrekken werden gedemonteerd en op iedere verdieping opgeslagen, om later op dezelfde verdiepingen te worden teruggeplaatst. De scheidingswanden van de nieuwe lokalen bestaan dus uit oude spaanplaten die werden bekleed met brandwerende gipsplaten.

?Nouveau document?

© Leefmilieu Brussel

?Nouveau document?

© Leefmilieu Brussel

De metalen platen rond de zuilen tussen het raamwerk werden gerecupereerd en hergebruikt voor de bekleding van de gelijkvloerse verdieping.

?Nouveau document?

(Bron: Leefmilieu Brussel)

Andere technische opties versterkten het duurzaam concept van dit project bijkomend : het gebruik van ecobalansen voor de materiaalkeuze, een denkoefening rond het begrip afwerking, speciale aandacht voor het onderhoud en voor de duurzaamheid in de tijd.

De aannemer leverde nog een verdere bijdrage door de spoorbielzen te hergebruiken voor banken in de omgeving en om de parkeerplaatsen af te bakenen.

Meer weten

Meer informatie over het hergebruik van bouwmateriaal in het project Koninklijk atheneum Riva Bella en de ontwerpstappen in dit verband kunt u vinden op de volgende link:

Ontwerpstap nr 4: Uitvoeringsproject

Ontwerpstap nr 6: Oplevering van de werken

Meer informatie over het hergebruik van bouwmateriaal kunt u vinden op de volgende link:

➩ Dossier | Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

Thema's : Beheer van het project, de werf, het gebouw - Andere thema's : Circulaire economie | Hergebruik - Gerelateerde project components : Omgeving - Gerelateerde voorziening : Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

bijgewerkt op 15/06/2017