Voorziening | Evaluatiehulpmiddelen voor bouwelementen

Lesosai

image35.jpeg

PrincipeOorsprongOpmerkingen
Maakt het mogelijk om de U-waarde te berekenen en de milieubalans op te maken van een bouwelement op basis van een uittreksel uit de database Ecoinvent

Zwitserland, Ecole polytechniques fédérale de Lausanne

(momenteel wordt de software samen met E4tech Software SA beheerd)

Betalend: ongeveer 800 euro voor de basissoftware. Uitbreidingsmodules van 200 tot 450 euro (eerste aankoop)

Maakt het mogelijk om de wettelijke eisen van Zwitserland, Luxemburg, Italië en Frankrijk te controleren, en drukt de officiële formulieren af

In aanmerking genomenimpactindcatoren
CEN-INDICATOREN:CEN+-INDICATOREN:OVERIGE (specifiek voor het hulpmiddel):
XKlimaatverandering-Toxiciteit voor de mens

Totale primaire energie (MJ)

Niet-duurzame energie (MJ)

Ecopunten

-Vernietiging van de stratosferische ozonlaag-Vorming van fijn stof
XVerzuring van de bodem en het water-Ioniserende straling
-Eutrofiëring-Ecotoxiciteit
XVorming van fotochemische ozon-Bezetting van het grondgebied
-Uitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen-Omvorming van het grondgebied
XUitputting van abiotische – fossiele hulpbronnen-Uitputting van de waterhulpbronnen

bijgewerkt op 11/07/2017