ENE04 - Porte-etanche-air-top

Voorziening | Luchtdichtheid van buitendeuren

Luchtdichtheid van buitendeuren

(Bron: Mehmet Kalkan / Shutterstock.com)

De luchtdichtheid van de deuren moet zowel ter hoogte van de deur zelf (dichtheidsklasse) als ter hoogte van de aansluitingen met de wand en de dorpel ervan worden gegarandeerd. Deze voorziening concentreert zich hoofdzakelijk op dit laatste punt door verschillende technische oplossingen voor te stellen.

Welke oplossingen om een buitendeur luchtdicht te maken?

De water- en luchtdichtheid worden gegarandeerd door een zo nauw mogelijk contact tussen de dorpel en de deurvleugel , zonder wrijving te veroorzaken die de beweging van de deur kan belemmeren.

Er bestaan een aantal oplossingen, die in de onderstaande tabel zijn opgenomen. Meestal wordt er een koudebrug gecreëerd, ten gevolge van de afwezigheid van isolatie tussen de deurdorpel en de afwerking op de grond.

Voorbeeld van luchtlekken ter hoogte van de dorpel van de deuren

image01

(bron: Confederatie Bouw )

De voorgestelde oplossingen kunnen specifieke tussenkomsten (onderregel, bijvoorbeeld) of veel ingrijpendere tussenkomsten (bouw van een sas, bijvoorbeeld) omvatten.

BeschrijvingVoordelenNadelen
Guillotineplint
 • Mechanisme voor inwerking in een groef onder de deurvleugel, dat wordt geactiveerd wanneer de deur wordt gesloten.

Meer info

image02_nl

1. Diepe groef in de onderste dwarsbalk van de deur

2. Bedieningspal van de guillotine

3. Luchtdichte guillotine

(Bron: Matriciel)

 • Bijzonder luchtdicht en efficiënt indien goed uitgevoerd
 • Moeilijke uitvoering
 • Moeilijk bij renovaties, want er is een groef in de vloer en in de deur voor nodig
 • Het mechanisme heeft onderhoud nodig

Metalen dorpelprofiel
 • De bevestiging van een metalen dorpelprofiel achteraan de opkant zorgt ervoor dat een doorlopend oppervlak en een kleine overdikte wordt verkregen.
 • Kan worden gecombineerd met een guillotineplint, borstels en lippen in rubber.

Meer info

image03

1. Dorpel

2. Dekvloer

3. Vloerbedekking

4. Metalen dorpelprofiel

5. Deurvleugel

6. Guillotineplint

7. Druiplijst

(Bron: WTCB – WTCB-Contact 01/2004)

 • Maakt komaf met luchtlekken die zijn toe te schrijven aan een onderbroken vloerbedekking, dankzij het vlak oppervlak ervan
 • Is licht opgehoogd ten opzichte van de vloer
 • Gemakkelijke uitvoering
 • Minder dicht (maar kan efficiënt zijn in combinatie met een guillotineplint, een borstel of een lip in rubber)
Toevoeging van een borstel
 • Eventueel in combinatie met schroevende scharnieren, waardoor de wrijving van de borstel op de vloer tijdens het openen of sluiten van de deur kan worden beperkt

Meer info

 • Gemakkelijke uitvoering
 • Minder dicht
Toevoeging van lippen in rubber
 • Eventueel in combinatie met schroevende scharnieren, waardoor de wrijving van de borstel op de vloer tijdens het openen of sluiten van de deur kan worden beperkt.

Meer info

 • Gemakkelijke uitvoering
 • Minder dicht
 • Kan het moeilijker maken om de deur te sluiten
Metalen hoekprofiel
 • De bevestiging van een metalen hoekprofiel op de dorpel, waartegen de luchtdichtingsstrip van de deurvleugel komt te drukken bij het sluiten van de deur.

Meer info

image10

(Bron: WTCB – WTCB-Contact 01/2004)

1. Dorpel

2. Dekvloer

3. Vloerbedekking

4. Hoekprofiel

5. Luchtdichtingsstrip

6. Deurvleugel

7. Druiplijst

 • Efficiënt windwerend systeem
 • Gemakkelijke uitvoering
 • Ophoging ten opzichte van de vloer, waar men overheen moet stappen, niet zo geschikt voor een voordeur
Onderregel (of Zwitserse dorpel)
 • Hoekprofiel dat op de vloer wordt bevestigd, waartegen een strip van de deurvleugel komt te drukken bij het sluiten van de deur
 • Deze onderregel wordt over het algemeen later toegevoegd, op een bestaande deur, of bij een nieuwe deur geleverd

Meer info

 • Efficiënt systeem wat de luchtdichtheid betreft
 • Gemakkelijke uitvoering
 • De plaatsing van alleen een onderregel is een mogelijke oplossing bij renovaties, wanneer het moeilijk is om aan de deur te werken (beschermde deur ...)
 • Wanneer de onderregel tegelijkertijd met een geïsoleerde deur wordt ontworpen, kan de continuïteit van de thermische isolatie worden gegarandeerd.
 • Ophoging (ongeveer 15 tot 20 mm) ten opzichte van de vloer, waar men overheen moet stappen, niet zo geschikt voor een voordeur
Vensterdeur

Meer info

image12

image13

(Bronnen: Solabaie en premium-fenêtres )

 • Bijzonder dicht systeem
 • Ophoging ten opzichte van de vloer, waar men overheen moet stappen, niet zo geschikt voor een voordeur
 • Gevaar voor beschadiging van het systeem bij frequente doorgang
Installatie van een toegangssas
 • De plaatsing van een vensterdeur van bij de ontwerpfase voorzien, als hoge prestaties op het gebied van lucht- en waterdichtheid wenselijk zijn

Meer info

image14

(Bron: Toutelaveranda )

 • Bijzonder dicht systeem
 • Maakt het mogelijk om het schoorsteeneffect te beperken
 • Duur
 • Moeilijk uit te voeren
 • Wijziging van het voorkomen van de buitengevel
 • Niet altijd mogelijk
Tochtstopper

Meer info

image15

(Bron: Cdiscount)

 • Efficiënt
 • Zonder werken
 • Moet telkens correct worden teruggeplaatst na het openen van de deur
 • Kan hinderlijk zijn
 • Esthetisch aspect

Hoe een deur kiezen in functie van het niveau van de luchtdichtheid ervan?

De intrinsieke prestaties van het buitenschrijnwerk kunnen worden bepaald in het laboratorium, door er een prestatieklasse van 0 tot 4 mee te verbinden, waarbij klasse 4 de hoogste prestatieklasse is op het gebied van luchtdichtheid.

Norm NBN EN 1026 bepaalt de methode die moet worden toegepast tijdens proeven om de luchtdoorlatendheid van volledig geassembleerde deuren en vensters te bepalen (de norm is niet van toepassing op de voegen tussen het vast kader en de structuur van het gebouw).

Norm NBN EN 12207 bepaalt de classificatie van de resultaten van deze proeven.

Raadpleeg voor meer informatie over de luchtdichtheidsprestatieklassen de website van het WTCB

Wat zijn de aandachtspunten voor de luchtdichtheid van de deuren?

 • Aandacht besteden aan andere openingen in de deur:

Over het algemeen wordt aanbevolen om doorboringen zoals brievenbussen, kattenluikjes ... te vermijden. Zijn deze toch noodzakelijk en moeten ze achteraf worden gerealiseerd, dan moet ervoor worden gezorgd dat ze perfect luchtdicht zijn.

Kattenluikjes kunnen ook luchtdicht zijn en elektronisch opengaan zodra de halsband van de kat wordt gedetecteerd.

Luchtdicht kattenluikje

image16

(bron: Ferplast )

 • Beperkte beschikbaarheid op de markt van luchtdichte RF-deuren.
 • Bronnen van een gebrekkige luchtdichtheid: het is noodzakelijk om op de luchtdichtheidsgebreken te letten die zich kunnen voordoen:

  • ter hoogte van de voegen van de tegelvloer (zie foto hieronder);
  • aan de uiteinden van de luchtdichtheidsvoorziening, zoals de guillotineplint rechts op dezelfde foto hieronder.

Onderbreking van de guillotineplint aan de uiteinden en afwezigheid van contact ter hoogte van de voegen van de tegelvloer

image17

(bron: WTCB – WTCB-Contact 01/2004)

 • In geval van een Zwitserse dorpel wordt de traditionele plaatsingsmethode aanbevolen, waarbij de dorpellat aan de binnenzijde aan weerszijden wordt samengevoegd met de omlijsting van de deur:

Eenvoudige of traditionele plaatsing

image18_nl

(bron: Cogeferm )

Raadpleeg voor meer informatie de voorzieningen Technische voorzieningen en luchtdichtheid en Luchtdichtheid van vensterramen

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie in verband met het onderwerp:

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Bibliografie

 • Rostenne J-M (2012), Etanchéité à l'air des constructions – Détails constructifs , WTCB, Presentatie

Websites

Normen

bijgewerkt op 11/12/2017

Code n° : G_ENE04 - Thema's : Energie - Andere thema's : Werf | Luchtdichtheid - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand