Made in Louise _top

Case studie | Made in Louise

Made in Louise

© Google Maps

Het hotelwezen is traditioneel een sector die veel elektriciteit en warmte verbruikt. Daarom werd besloten om in de marge van een renovatie ook het energieverbruik van het gebouw te optimaliseren.
Hotel Installatie van een warmtekrachtkoppeling

Gegevens van het project

  • Adres: Veydtstraat 40, 1050 Brussel
  • Bestemming: Hotel
  • Type werken: Rénovatie en installatie van een warmtekrachtkoppeling
  • Jaar van installatie: 2013

Warmtekrachtkoppeling

De beheerders hebben geïnvesteerd in een warmtekrachtkoppelingseenheid, voor de helft gesubsidieerd door subsidies.

Met een stabiele, constante vraag naar warmte is het aantal werkingsuren van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie hoog, wat de rentabiliteit van de installatie nog vergroot. De warmtekrachtkoppelingsinstallatie verlaagt de energiefactuur aanzienlijk, maar maakt weinig lawaai en veroorzaakt dus geenszins hinder voor de hotelgasten. De warmtekrachtkoppeling heeft de volgende kenmerken:

  • Type: W armtekrachtkoppeling op aardgas
  • Toepassing: Elektriciteit, verwarming, sanitair warm water
  • Elektrisch vermogen: 20 kW e
  • Thermisch vermogen: 39 kW th
  • Productie: 80% van de energiebehoefte
  • Besparing: 10 200 €/jaar

W armtekrachtkoppeling

?Nouveau document?

?Nouveau document?

(Bron: Leefmilieu Brussel)

Meer weten

Meer informatie over de productie en opslag voor verwarming kan u hier terugvinden:

➩ Dossier | De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen

Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Verwarming - Gerelateerde voorziening : De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen

bijgewerkt op 15/06/2017