Voorziening | Systeem met variabel koelmiddeldebiet

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie over alternatieve lichamen verwijzen we naar de volgende voorzieningen:

*** Lien à ajouter: Verwarming/koeling door aangeblazen lucht ***

Voor een onderlinge vergelijking van de lichamen, zie de menu's:

Voor de verschillende stappen in het ontwerp van een koelinstallatie zie het dossier:

Websites

Bibliografie

Reglementering

Op regelgevingsvlak zijn de installaties met variabel koelmiddeldebiet aan de volgende teksten onderworpen:

bijgewerkt op 15/12/2016

Code n° : G_ENE10 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Verwarming | Sanitair warm water | Warmtepomp | Koeling | Thermische zonne