Voorziening | Eisenprogramma

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie in verband met het onderwerp:

 • Dossier | Het project goed beheren *** MAN01 ***

  • Voorziening | Milieueffectbeoordelingen van de werken
  • Voorziening | Plan voor het beheer van het werfafval
  • Voorziening | Maatregelen om te besparen op energie en water
  • Voorziening | Beperking van de geluidshinder van de werken
  • Voorziening | Beperking van de verontreiniging van de bodem, de ondergrond en het water
  • Voorziening | Beperking van de impact van de werken op de biodiversiteit
  • Voorziening | Beperking van de luchtverontreiniging
  • Voorziening | Beperking van de visuele hinder
  • Voorziening | Beperking van de verkeershinder
  • Voorziening | De netheid op de werf garanderen
  • Voorziening | Coördinatie op het gebied van veiligheid-gezondheid
 • Dossier | De impact van de werken beperken
 • Dossier | Het gebouw goed exploiteren *** MAN05 ***

bijgewerkt op 25/01/2018