Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen (distributie en afgifte)

Meer weten

Websites

Bibliografie

  • Guide conseil : critères techniques pour la mise en œuvre énergétique et durable des logements collectifs, Bruxelles Environnement, 2006 :
  • Ordonnantie van 11/07/2007 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode.
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating
  • Berekening van de warmteverliezen van gebouwen, NBN B62-003, 1986.
  • Norm NBN EN 12831: 2003 "Verwarmingssystemen in gebouwen. Methode voor de berekening van de warmteverliezen"
  • Energie+, versie 7, Architecture et Climat, Université catholique de Louvain (België) 2012, gerealiseerd met steun van Wallonië - DGO4 - Département de l'Énergie et du Bâtiment Durable.

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_ENE10 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Verwarming | Sanitair warm water | Warmtepomp | Koeling | Thermische zonne