Intro | De integratie van een gebouw in zijn fysische omgeving optimaliseren

Meer weten

Links met het referentieel

Het thema "Fysische omgeving" van het referentieel is als volgt opgebouwd:

R_PHY 01 Spaarzaam grondgebruik

Deze rubriek is gericht op een optimaal bodemgebruik en het behoud van braakliggende terreinen, door bij voorkeur aan te zetten tot het bouwen op (voorheen) verontreinigde percelen. Deze rubriek bevat twee maatregelen:

Maatregel PHY 01-01 Bruto vloeroppervlakte / grondbeslag van het gebouw

De doelstelling van deze maatregel bestaat erin de ontwikkeling van compactere gebouwen aan te moedigen en een optimalisering van de verhouding tussen de grondoppervlakte die een gebouw inneemt en de brutovloeroppervlakte ervan op te waarderen. Dit om een efficiënt gebruik van het effectief bebouwde stuk grond te bewerkstelligen. (Dit begrip zal op praktische wijze worden behandeld in het dossier | De wisselwerking tussen een gebouw en zijn context bevorderen.

Maatregel PHY 01-02 Gebruik van (eerder) vervuilde gronden

Deze maatregel is gericht op het aanmoedigen van de bouw op gesaneerde terreinen, en het opwaarderen van de sanering en herontwikkeling van sites die anders nog lange tijd verlaten en verontreinigd zouden blijven. (Dit begrip zal op praktische wijze worden behandeld in aanbeveling G_PHY01 – Spaarzaam gebruik van de bodem, die op termijn wordt uitgewerkt)

R_PHY 02 Impact op de fysische omgeving

De doelstelling van deze rubriek bestaat in het beperken van de impact die een gebouw op zijn omgeving heeft door een aangepast architecturaal ontwerp en geschikte technische en prestatiespecificaties. Deze rubriek concentreert zich rond de volgende maatregelen:

Maatregel PHY 02-01 Geworpen schaduw

Deze maatregel heeft tot doel de schaduw die het gebouw veroorzaakt te beperken om:

 • de zonlichtinval in de gebouwen rondom het project en de nabijgelegen openbare ruimtes te maximaliseren
 • een kwaliteitsvolle leefomgeving te bieden in en om het gebouw 
 • het gebruik van kunstmatige verlichting te beperken
 • ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk wordt geprofiteerd van de zonne-instraling.
  • (Dit begrip zal op praktische wijze worden behandeld in aanbeveling G_PHY02 – Impact op de fysische omgeving, die op termijn wordt uitgewerkt)
Maatregel PHY 02-02 Windeffecten

Deze maatregel heeft tot doel windhinder tegen te gaan en windgevaar op de begane grond te voorkomen voor de gebruikers van de site.

Maatregel PHY 02-03 Lichtvervuiling

Deze maatregel heeft tot doel het beperken van lichtvervuiling te evalueren en op te waarderen.

Maatregel PHY 02-04 Hitte-eilanden

Deze maatregel is gericht op het beperken van de opwarming van de lucht via aan zonlicht blootgestelde oppervlakten (hitte-eilandeffect), de oververhitting, de impact van deze opwarming op de biodiversiteit en het gebruik van koelsystemen.

Maatregel PHY 02-05 Toename van het omgevingsgeluid

Deze maatregel is gericht op het evalueren en opwaarderen van de beperking van geluidshinder veroorzaakt door technische installaties.

Dit begrip wordt op praktische wijze uitgewerkt in dossier | De bijdrage van het gebouw aan de geluidshinder in de wijk beperken.

Bronnen

 • Leefmilieu Brussel, (2009), Memento voor duurzame wijken, Brussel
 • BLANC, Nathalie, (2012), Les nouvelles esthétiques urbaines, Editions Armand Colin, Frankrijk
 • Citytools, 2007, toespraak van Henri Simons tijdens het colloquium "Welke dichtheid voor Brussel? "
 • CLERC, Denis, CHALON, Claude, MAGNIN, Gérard, VOUILLOT, Hervé, 2008, Pour un nouvel urbanisme : La ville au cœur du développement durable, Editions Yves Michel, Collection Société Civile, Frankrijk
 • CORIJN, Eric, VLOEBERGHS, Eefje, (2009), Brussel!, VUBPress, Brussel
 • CORNELIS, Philippe, Mémoire de Fin d'Etudes, (2011), Politique climatique : la Région de Bruxelles-Capitale a-t-elle les moyens de ses ambitions ?, Université Libre de Bruxelles, Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire
 • DE HERDE, A., VERMEIR, G., GODART, M.F., HANIN, Y., BOLAND, P., REITER, S., RYCHTARIKOVA, M., CASTIAU, E., PONS, T., MARTIN, N., MEURIS, C., MOREAU, A., XANTHOULIS, S., (2009), Design and Renovation of Urban Public Spaces for Sustainable Cities. Final Report Phase 1. Brussels : Belgian Science Policy (Research Program Science for a Sustainable Development)
 • FREMEAUX, Philippe, DESBORDES, Blaise, NAHAPETIAN, Naïri, PAQUOT, Thierry, (2009), La ville autrement, hors-série éditions Alternatives économiques, Frankrijk
 • Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, (2010), Bevolkingsprojecties 2010-2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel
 • Ministère de l'écologie et du développement durable, (2005), Les inégalités écologiques en milieu urbain, Frankrijk
 • Verenigde Naties, (2011), World Urbanisation Prospects Report, the 2011 Revision
 • Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, (2012), Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest

Andere dossiers in de gids

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_PHY00 - Thema's : Fysieke omgeving - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Dak | Omgeving