Intro | Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebouwen en op het perceel

Meer weten

In de Gids

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Bibliografie

 • Brussel Leefmilieu :
  • Waterbeheerplan:
   • Belangrijke kwesties, in januari 2009 door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangenomen plan.
   • Waterbeheerplan (WBP) — Milieueffectenrapport van het ontwerp van het maatregelenprogramma dat het BHG-waterbeheerplan begeleidt

    Ter ondersteuning van de uitwerking van het WBP werden verscheidene publicaties gerealiseerd:

   • Milieueffectenrapport van het ontwerp van gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding – Regenplan (2008-2011) – in december 2008 door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangenomen plan.
   • Milieueffectenrapport van het ontwerp van het maatregelenprogramma dat het BHG-waterbeheerplan begeleidt (versie 2011)
   • Een in juli 2010 gepubliceerde economische analyse (2008) van het watergebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de openbare diensten voor de productie en distributie van drinkwater en de verzameling en zuivering van afvalwater, en raming van de recuperatie van de kosten van de diensten in verband met het gebruik van water;
   • Register van de beschermde gebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassing van de kaderordonnantie water;
   • Het voorstel van een maatregelenprogramma (december 2010) van het waterbeheerplan.
 • CEESE, UHAGx (FUSAGX), CERAA, ECOLAS, IRM, voor Leefmilieu Brussel, Studie ter ondersteuning van het "regenplan" voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, januari 2007.
 • BIWM, Activiteitenverslag 2005 van de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij, juni 2006
 • CORNUT Pierre, "Histoires d'eau", uitgeverij Luc Pire, Brussel, 2003
 • Leefmilieu Brussel, Waterindicatoren (gegevens, indicatoren, boordtabel 3)
 • Leefmilieu Brussel, voornaamste watertoevoer en -afname in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gedocumenteerde gegevens, water)
 • OFEFP, "Analyse du cycle d'approvisionnement en eau et récupération d'eau de pluie", 2002.
 • ULB-IGEAT voor het MBHG, BUV/Directie water, Onderzoek van de evolutie van de ondoorlatendheid van de grond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, oktober 2006.
 • ULG, Analyse du cycle de vie de l'eau produite, distribuée et épurée – Dépositions atmosphériques, Université de Liège – Laboratoire de chimie industrielle, oktober 2004.
 • Riccardo Petrella, "Pour un pacte social de l'eau - Le manifeste de l'eau pour le XXIème siècle", Fides, maart 2009.

bijgewerkt op 09/02/2017

Code n° : G_WAT00 - Thema's : Water - Gerelateerde project components : Dak | Sanitair warm water | Drinkbaar water | Regenwater | Afvalwater | Omgeving | Vloer