Intro | Welzijn, comfort en gezondheid in duurzame gebouwen

Meer weten

In de Gids

Gezien het comfort rechtstreeks verband houdt met energieverbruik, kan het nuttig zijn tevens de volgende dossiers te raadplegen :

Voor het thermisch comfort

In de praktijk zullen alle maatregelen om het energieverbruik te verminderen bijdragen aan een groter comfort, in het bijzonder tijdens de zomer als er geen klimaatregeling aanwezig is.

Voor het visueel comfort :

Voor het ademcomfort en de gezondheid :

En voor het akoestisch comfort vanuit het gezichtspunt van de bewoners van het gebouw maar ook voor de omwonenden :

Anderzijds omvatten de volgende fiches aanbevelingen voor de materiaalkeuze om de milieu-impact van het gebouw en elke negatieve impact op de gezondheid van de gebruikers te beperken :

Tot slot, en omdat het comfort maar een deelaspect is van het welzijn, kunt u ook de fiches bekijken met ideeën om de volgende aspecten te bevorderen

De sociale contacten :

De toegankelijkheid :

De kwaliteit van de ruimtes:

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Bibliografie

  • 'Oog voor het klimaat' - Koninklijk Meteorologisch Instituut - Hoofdstuk 1. De evolutie van het klimaat in België door François Brouyaux, Christian Tricot, Luc Debontridder, Andy Delcloo en Marc Vandiepenbeeck - 29 juni 2009 - ISBN 02008/0224/049
  • Brouyaux F., Tricot C., Debontridder L., Delcloo A. en Vandiepenbeeck M. (2009), 'Oog voor het klimaat, de evolutie van het klimaat in België', Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
  • KMI, Algemeen klimaat in België, www.meteo.be, geraadpleegd op 06/06/2012

Links met het referentiëel

De indeling van het referentieel maakt gebruik van de volgende maatregelen :

Akoestisch comfort

R_WEL 01-01 Geluidsluwe gevel

De doelstelling van de maatregel bestaat erin de bewoners van een gebouw de garantie te geven dat ze minstens over één ruimte beschikken waar de geluidsoverlast afkomstig van het verkeer beperkt is.

Dit thema wordt behandeld in de dossier De bijdrage van het gebouw aan de geluidshinder in de wijk beperken.

  • R_WEL01-02 Isolatie tegen luchtgeluid
  • R_WEL 01-03 Isolatie tegen impactgeluid
  • R_WEL 01-06 Maximumniveau van het geluid in de betrokken lokalen

Deze drie maatregelen hebben tot doel hinder ten gevolge van luchtgeluid en impactgeluid tussen de verschillende lokalen van een gebouw te beperken.

?image23.png?

De architectuuroplossingen en de technische oplossingen om dit te bereiken worden aangekaart via de verschillende voorzieningen van de dossier Het akoestisch comfort verzekeren.

R_WEL 01-04 Gevelisolatie

Deze maatregel heeft tot doel hinder ten gevolge van geluiden buiten het gebouw te beperken.

Ook hier worden de architectuuroplossingen en de technische oplossingen om dit te bereiken aangekaart via de verschillende voorzieningen van de dossier Het akoestisch comfort verzekeren.

R_WEL 01-06 Maximaal geluidsniveau in werk-/woonruimten

Deze maatregel heeft tot doel hinderlijke achtergrondgeluiden te beperken die veroorzaakt worden door de technische installaties in de leefruimtes.

Een voorziening van de dossier Het akoestisch comfort verzekeren behandelt de inplanting van de technische installaties in het gebouw. Aanvullende elementen worden tevens toegelicht in de dossier Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen met betrekking tot ventilatie-installaties.

R_WEL 01-07 Maximaal geluidsniveau in technische / sanitaire lokalen

Deze maatregel heeft tot doel hinder te beperken door geluid dat veroorzaakt wordt door stookruimtes, lokalen met koelinstallaties, luchtverversingsinstallaties, machinezalen, liften en toiletten.

De technische oplossingen om dit te verwezenlijken, worden aangekaart aan de hand van de verschillende voorzieningen van de dossier Het akoestisch comfort verzekeren.

Thermisch comfort

R_WEL 02-01 Thermisch comfort in de zomerperiode

Het doel van deze maatregel is het thermisch comfort te verzekeren in de zomer via zogenaamde passieve strategieën en eventueel via een comfortabel mechanisch koelsysteem met een precieze regeling.

De oplossingen worden besproken aan de hand van de verschillende voorzieningen van de dossier Het thermisch comfort verzekeren. De passieve oplossingen worden eveneens geanalyseerd in het kader van de dossier Een passieve koelstrategie toepassen. Dossier Verwarming en sanitair warm water : efficiënte installaties garanderen  bespreekt anderzijds performante koelsystemen.

R_WEL 02-02 Thermisch comfort in de winterperiode

Deze maatregel behandelt de gevoelstemperatuur en het lokale thermische onbehagen, die worden aangekaart in de dossier Transmissieverliezen beperken en Luchtdichtheid verbeteren.

Elle prend également en compte la faculté d'intervention des occupants et la régulation qui sont abordées dans un dispositif commun aux dossiers Het thermisch comfort verzekeren et Verwarming en sanitair warm water : efficiënte installaties garanderen.

R_WEL 02-03 Luchtsnelheid

Doel van deze maatregel is de snelheid te beperken van de luchtdoorstroming. Deze kan het thermische comfort erg negatief beïnvloeden in de winter (tocht van koude lucht via spleten), maar ook in de zomer (lokale luchtstromen gerelateerd aan de airconditioning).

Ze worden behandeld in diverse dossiers : Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen – voorziening 'Keuze van pulsatie- en extractieroosters', Luchtdichtheid verbeteren, Een passieve koelstrategie toepassen.

Visueel comfort

R_WEL 03-01 Aanpak van het visueel comfort
R_WEL 03-02 Natuurlijke lichtinval

Deze maatregel heeft tot doel het gebruik van natuurlijk licht te optimaliseren, zowel voor het comfort van de gebruikers van het gebouw als om energie te besparen door de behoefte aan kunstlicht te verminderen.

Figuur13: Voorbeeldhuis [022_Mommaerts]

Voorbeeldhuis [022_Mommaerts]

Deze aanpak, die de afmetingen van de glazen oppervlakken en het beheer van de zonnewering omvat, wordt besproken in de dossier betreffende het visueel comfort Zorgen voor visueel comfort dankzij natuurlijk licht, in de dossier over energie en verlichting Optimaal gebruik van kunstlicht en eveneens in die over de beperking van de warmtelast van de zon Warmtelasten beperken.

R_WEL 03-03 Kunstlicht

Deze maatregel wil de voorzieningen voor kunstmatige verlichting onder de aandacht brengen die zorgen voor een optimaal comfort.

De verschillende criteria van deze maatregel worden behandeld in het dossier betreffende de energie-efficiëntie van de kunstmatige verlichting Optimaal gebruik van kunstlicht: de mate van verlichting, de UGR-waarde, de gelijkvormigheid, de helderheid, de kleurweergave-index en de kleurtempertuur …

Kwaliteit van de binnenlucht

R_WEL 04-01 Kwaliteit van de aangevoerde lucht & R_WEL 04-03 Renouvellement d'air

De kwaliteit van de verse lucht hangt af van de nieuwe lucht die binnenkomt en de zuivering. Deze thema's en de luchtverversing worden behandeld in de dossiers Het ademcomfort verzekeren en Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen.

?image25.jpeg?  ?image26.jpeg?

luchtverversingsaggregaat met luchtaanvoer en -afvoer en warmterecuperatie Individueel systeem van woning met opname van verse lucht aan de gevel

Project van veertien collectieve woningen in Sint-Jans-Molenbeek voor het Woningfonds van het BHG (1830 m²) (project Batex [060] L'ESPOIR) - Architect: Damien Carnoy Architectes

R_WEL 04-02 Laag-emissieve materialen in contact met het binnenklimaat

Deze maatregel is bedoeld om de impact op de gezondheid te beperken door de toepassing van voorschriften voor het gebruik van gepaste materialen voor de binnenafwerking. Deze kwestie wordt behandeld in een specifieke voorziening van de dossiers Het ademcomfort verzekeren evenals in het dossier Vermijden van poluenten in het gebouw.

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_WEL00 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Gerelateerde project components : Elektriciteit | Omgeving