Voorziening | Duurzame aanleg van parkings

Meer weten

Websites

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

 • LEEFMILIEU BRUSSEL (2007), Zich beter verplaatsen in Brussel, 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen , Leefmilieu Brussel, Brussel
 • LEEFMILIEU BRUSSEL (2009), Memento voor duurzame wijken , Leefmilieu Brussel, Brussel
 • LEEFMILIEU BRUSSEL (2014), Regenwater, een troef voor de openbare ruimte – Studie naar vernieuwende projecten op het vlak van regenwaterbeheer in de openbare ruimte en op wegen

Bibliografie

 • COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL, Recueil de bonnes pratiques en aménagement de stationnement , Communauté métropolitaine de Montréal, Montréal (Canada)
 • COMITE REGIONAL ENVIRONNEMENT MONTREAL (2014), Guide : le stationnement un outil incontournable de gestion de la mobilité et de l'aménagement durables , Comité Régional Environnement Montréal, Montréal (Canada)
 • ALGEMENE DIRECTIE VEILIGHEID EN PREVENTIE (2010), Draaiboek voor de technopreventief adviseur – Beveiliging parkings , Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken , Brussel
 • LILLE METROPOLE SERVICES URBAINS, Fiche technique 5 : les chaussées à structure réservoir , Lille Métropole Communauté Urbaine, Lille (Frankrijk)
 • NORPAC/IDDR, Fiches techniques : Allées, parkings : revêtements à biodiversité positive , NORPAC, IDDR, Lille (France)
 • PAYS DE GATINE (2011), Guide de la définition et des bons usages des matériaux de revêtement et du petit mobilier urbain relatifs à l'espace public, numéro 11, Les revêtements alvéolaires , Syndicat mixte d'action pour l'expansion de la Gâtine, Parthenay (Frankrijk)
 • BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (2006), Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening – Titel III:bouwplaatsen, MBHG/BROH, Brussel.
 • BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (2006), Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening – Titel III:bouwplaatsen, MBHG/BROH, Brussel.
 • BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (2006), Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening – Titel IV:toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit , MBHG/BROH, Brussel.

> Overzicht van de voorzieningen

bijgewerkt op 22/02/2016

Code n° : G_MOB03 - Thema's : Mobiliteit - Gerelateerde project components : Omgeving