MAT07 - Chassis neuf en pvc_top

Voorziening | Nieuw pvc raam

Nieuw pvc raam

© Visionsi / Shutterstock.com

Een raamkozijn uit pvc kan worden voorzien van dubbelglas of driedubbel glas. Aangezien pvc thermoplastisch is, wordt het mechanische gedrag ervan verbeterd door middel van metalen verstevigingen. De thermische prestaties van een raamkozijn uit pvc hangen af van het isolerende vermogen van het materiaal en van het aantal kamers waaruit het profiel bestaat. Ee raamkozijn uit pvc heeft een levensduur van 40 tot 50 jaar, kan gemakkelijk worden onderhouden en heeft een lage kostprijs, maar de milieubalans ervan is tamelijk middelmatig.

Bij driedubbele beglazing kan het profiel variëren gezien de dikte en het gewicht en kan het dat de profielen verstevigd moeten worden (of er wordt isolatiemateriaal ingewerkt om de thermische prestatie van het raam te verhogen).

Pvc is thermoplastisch. Het kan met name zachter worden door de invloed van de warmte en harder worden door de invloed van koude. De mechanische gedraging van pvc ramen wordt verbeterd met metalen verstevigingen. Ze danken hun thermische prestaties aan het isolerend vermogen van het materiaal zelf, maar ook aan het aantal kamers waaruit het profiel bestaat. 

Pvc ramen bieden een niet te verwaarlozen voordeel op het gebied van kost en onderhoudsgemak.

Sommige fabrikanten produceren ramen op basis van gerecycleerd pvc.

Pvc raam

Bron : Architecture et Climat - LOCI – UCL

1. Eerste slag: waterdichting. / 2. Gedraineerdedecompressiekamer / 3. Opvang en afvoer van afvloeiwater naar buiten / 4. Tweede slag: luchtdichting / 5. Kamer voor het onderbrengen van het beslag / 6. Derde slag: akoestische verbetering / 7. Eventuele versteviging van gegalvaniseerd staal

Nieuw pvc raam met metalen verstevigingen
Thermische prestaties

De thermische prestaties van pvc ramen variëren afhankelijk van het aantal kamers en de eventuele aanwezigheid van metalen verstevigingen.

2 kamers (aansluitend op thermische flux) met of zonder versteviging: U=2.20

3 kamers (aansluitend op thermische flux) met of zonder versteviging: U=2.00

4 kamers (aansluitend op thermische flux) met of zonder versteviging: U=1.80

5 kamers (aansluitend op thermische flux) met of zonder versteviging: U=1.60

Geschatte levensduur

Typische waarde: 40 à 50 jaar

Meer indien voorzien van metalen verstevigingen

Voordelen

Prestaties inzake wind- en waterdichtheid

Geen hoge kost

Geen onderhoud

Er worden recyclagekanalen voor pvc ramen ontwikkeld.

Nadelen

Pvc is een niet-hernieuwbare grondstof.

De fabricage vereist een hoog energieverbruik.

Uitstoot van giftige gassen (chloor, ethyleen, dioxines,...) bij de fabricage en ook op het einde van de levenscyclus (bij verbranding of in het geval van brand).

Pvc bevat additieven en stabilisatoren die nadelig zijn voor de gezondheid.

Pvc ramen zijn niet stabiel t.o.v. warmte en licht.

Om dezelfde eigenschappen te hebben als andere raamtypes moet pvc dikker zijn, hetgeen de oppervlakte van de beglazing en dus ook het lichtniveau vermindert.

Pvc ramen zijn niet erg stevig. Om zijn dichtheid te behouden, moet het pvc tegen verkromming worden beschermd met ingewerkte metalen verstevigingen, die de kost de hoogte in drijven.

Pvc ramen kunnen niet worden hersteld en hebben een beperkte levensduur. Sommige schade, zoals krassen, is niet te herstellen. Een verwrongen raam (bijvoorbeeld door een inbreker) kan niet worden hersteld.

Pvc ramen worden snel dof door hun vermogen statische elektriciteit op te laden, waardoor ze vuil aantrekken.

VerwerkingPvc ramen vereisen geen onderhoud.

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT07 - Thema's : Materiaal - Andere thema's : Onderhoud | Thermische isolatie | Stedenbouw - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk