Voorziening | Paden en toegangen voor voetgangers

Paden en toegangswegen voor voetgangers ontwerpen

De eerste stap van het ontwerp is een voorbereidende analysefase op verscheidene schaalgrootten: die van het stedelijke weefsel , die van het perceel en die van het gebouw . Ze is echter vooral belangrijk op de schaal van het perceel, vooral wanneer het niet-bebouwde ruimten omvat (bijvoorbeeld een geheel van appartementsgebouwen met groene zones waar men de doorstroming moet organiseren).

Het eigenlijke ontwerp moet in twee opeenvolgende stappen gebeuren: de eerste heeft betrekking op de inplanting van de toegangswegen en het tracé van de paden , de tweede op hun concrete behandeling . De onderstaande tabel geeft de vragen die men in elke stap moet beantwoorden.

Opeenvolgende stappen van het ontwerp van de toegangen en de paden

Diagnose

Stap 1: Inplanting van de toegangen en tracé van de paden

Stap 2: Behandeling van de toegangen en de paden

Diagnose

bijgewerkt op 15/01/2016

Code n° : G_MOB01 - Thema's : Mobiliteit - Gerelateerde project components : Omgeving