Voorziening | Isolatie van een muur aan de binnenkant

Opvolging van de werken

Tijdens de opvolging van de werken voor de goede uitvoering van de voorziening, en om zoveel mogelijk naar een duurzame werf te sreven, zal de ontwerper bijzondere aandacht moeten hebben voor de volgende elementen:

Belang van de uitvoering

In de ontwerpfase van het project gaan de verschillende berekeningen uit van een perfecte uitvoering van de isolatie. In werkelijkheid is dat zelden het geval, vooral bij renovaties.

Het is dus raadzaam om de voortgang van de werken aandachtig op te volgen, om de grote fouten die zich kunnen voordoen te identificeren en te laten corrigeren.

Een goede coördinatie van de werken, in een logische volgorde, is ook belangrijk. Als de ramen bijvoorbeeld worden vervangen tijdens de isolatiewerken aan de binnenzijde, moet het volgende gebeuren:

 • Het afdichtingsmembraan van de muur rondom de dagopening van de ramen plaatsen
 • Tijdelijke draadkorven plaatsen voor de toekomstige bepleistering, in voorkomend geval
 • Het raam plaatsen
 • De afwerkingen plaatsen: bepleistering, gipsplaten ...

Te inspecteren sleutelelementen op de werf

De goede uitvoering van de werken is cruciaal en moet aandachtig worden opgevolgd.

Vóór het begin van de werken moeten de volgende punten worden geïnspecteerd:

 • De staat van de bestaande muur : ga na of de eventuele behandelingen om de muur gezond te maken (vocht behandeld, barsten opgevuld ...), goed hebben gewerkt / zijn uitgevoerd. De muur moet proper en droog zijn.
 • De staat van de materialen, evenals de plaats waar en de manier waarop deze zijn opgeslagen. De materialen mogen niet beschadigd of vochtig zijn.

Tijdens de werken moeten de volgende elementen worden gecontroleerd:

 • Zorg er in geval van een gelijmd isolatiemateriaal voor dat de lijm goed wordt aangebracht: over de volledige oppervlakte, of in dotten/stroken, correct verdeeld (op het oppervlak van de plaat, maar ook rondom), overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

Lijming op het volledige oppervlak en lijming in stroken

image40

(Bron: WTCB )

 • Is lijming op het volledige oppervlak mogelijk, geef hier dan de voorkeur aan want het risico op luchtcirculatie achter de platen is in dat geval bijna onbestaande.
 • Inspecteer de aanbrenging van de verschillende lagen van het isolatiecomplex, en:

  • garandeer de continuïteit ervan door stroken over elkaar te plaatsen, specifieke elementen voor de doorvoer van de leidingen te gebruiken ...Open voegen worden bij voorkeur opgevuld met behulp van gespoten isolatiemateriaal.
 • Plaats de platen zodanig dat de verticale voegen worden afgewisseld

Afwisseling van de verticale voegen ter hoogte van de isolatie

image41

(Bron: WTCB-KUL

 • Besteed in het bijzonder aandacht aan de hoeken van de muren waarin de oppervlakkige condensatie snel zichtbaar is in geval van koudebruggen.

Gebruik van de materialen

De materialen moeten juist worden behandeld, om de eigenschappen ervan niet aan te tasten . Dientengevolge is het van het grootste belang om:

 • De materialen op te slaan op een droge plaats , beschut tegen de weersinvloeden, om te vermijden dat er vocht in de wand terechtkomt.
 • De materialen moeten dus een waterdichte bescherming krijgen als ze buiten worden opgeslagen, en mogen niet worden opgeslagen in ruimten met een hoge vochtigheidsgraad
 • De voorschriften van de fabrikant voor de plaatsing en het gebruik van de producten te respecteren. Gebruik bijvoorbeeld zelfklevende stroken van dezelfde klasse als het geplaatste dampwerende membraan, gebruik een aangepaste lijm ...
 • Gebruik te maken van de aangepaste voorzieningen voor de eventuele doorboringen van het dampwerende membraan

  Voorbeeld: dichtingsmanchet voor kabels

  Dichte manchetten voor doorvoer van kabels

  image42

  (Bron: Proclima )

  Meer informatie, zie Dossier | Luchtdichtheid verbeteren en voorziening Luchtdichtheid van de wanden en aansluitingen

> Uitvoeren > Exploitatie, beheer, onderhoud

bijgewerkt op 17/12/2015

Code n° : G_ENE03 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Binnenwand | Houtenskelet | Plafonds | Vloerplaat | Dak