Woordenlijst

Ordonnantie betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen

De ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen onderscheidt drie luiken: • het luik EPB-werken, bij werken die onderhevig zijn aan een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning; • het luik EPB-certificatie; • het luik EPB-eisen van de technische installaties, voor alle centrale verwarmings- of klimatisatie-installaties.

Deze ordonnantie, afgekondigd op 7 juni 2007 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007, zet de richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen om in de rechtsorde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze heeft als doelstellingen:

  • de verbetering van de energieprestatie van gebouwen te stimuleren, rekening houdend met de klimatologische omstandigheden en de lokale bijzonderheden, alsook met de eisen inzake het binnenklimaat en de verhouding kost/efficiëntie;
  • het binnenklimaat van gebouwen te verbeteren;
  • de behoeften aan primaire energie tot een minimum te beperken;
  • de CO2-uitstoot te verlagen;
  • een certificatieprocedure voor de energieprestatie van gebouwen te bepalen.

Op 21 mei 2013 werd er door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een tool goedgekeurd, die alle in acht te nemen maatregelen omvat op het vlak van de luchtkwaliteit, het klimaat, het energiebeheer en -verbruik: het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheer of 'BWLKE'. Dit wetboek omvat ook de EPB-ordonnantie en voert daarbij nog enkele wijzigingen door, voornamelijk op het vlak van de procedure. Dit gedeelte van het BWLKE is van toepassing op projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/01/2015 ingediend zal worden. Voor deze projecten zal er niet meer verwezen worden naar de EPB-ordonnantie, maar alleen nog naar het BWLKE.

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina