Dossier | De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen

Overzicht van de voorzieningen

Deze voorzieningen zijn de verschillende concrete oplossingen waarmee men de duurzaamheid van het project kan verbeteren.

Warmteproductie voor de verwarming en het sanitaire warme water

  • ENE08 - Warmtepomp

   © caifas / Shutterstock.com

  • Warmtepomp
  • Beschrijving

   • De brontemperatuur wordt opgepompt tot een bruikbare afgifte- temperatuur ( tot 60°C). Bijvoorkeur max. 40°C.

   • Verschillende soorten warmtepompen (koudebron/warmtebron): water/water, lucht/water, pekel/water, lucht/lucht, water/lucht, grond/water en grond/grond

   • Nauwkeurige berekening van de warmtevraag.

   • Indien afgifte-elementen een hogere afgiftetemperatuur vragen werken met buffervat.

   Verwarming + SWWVerwarming SWW
   XXX

  • ENE08 - Warmtekrachtkoppeling

   © Geni / Wikimedia.org

  • Warmtekrachtkoppeling
  • Beschrijving

   • Een verwarmingsinstallatie die werkt volgens het WKK-principe. Ze produceert niet enkel warmte voor verwarming of sanitair warm water (of koeling) maar ook elektriciteit.

   • WKK-installaties bestaan in verschillende groottes:

   • Micro tot mini-WKK (≤ 50 kWel) voor woningen, appartementen, kantoren en sportcomplexen. Het kleinste beschikbare vermogen is 1 kWel.

   • Kleinschalige-WKK (≤ 1MWel) voor ziekenhuizen, zwembaden en sauna

   • Is vooral interessant waar een bij voorkeur zo continu mogelijke warmtevraag bestaat evenals een elektriciteitsafname.

   • Ruimte en toegang in gebouw of naast gebouw ( µwkk)

   • Geluidsintensief: goede akoestische isolatie in of rond het toestel

   • Onderhoudsintensief brandstof moet afval zijn

   • Aanvoer brandstof moet gegarandeerd zijn

   • Ruimte nodig

   Verwarming + SWWVerwarmingSWW
   XX/

  • ENE08 - Condensatieketel

   © reverent / pixabay.com

  • Gasketel met condensatie
  • Beschrijving

   • De terugwinning van energie uit de condensatie van de waterdamp in de verbrandingsgassen verbetert het rendement van de ketel vergeleken met een 'traditionele' ketel.
   • Retourtemperatuur
   • Verbuizing van de schoorsteen

   Verwarming + SWWVerwarming SWW
   XXX

  • Developpement-futur

  • Luchtverhitter met condensatie
  • Beschrijving

   • Autonoom toestel voor de verwarming van een lokaal

   • Condensafvoer dient steeds te worden voorzien

   • Wordt meestal gebruikt in grote hallen, opslagplaatsen,...

   • Uitblaas dient goed bekeken te worden, alsook de uitblaastemperatuur

   • Er dient steeds gekozen te worden voor het gesloten type

   • Modulerend

   • Er moet een gasleiding zijn tot op elk toestel, dus op verschillend plaatsen in heel het gebouw

   • Rendement idem aan condenserende ketel

   Verwarming + SWWVerwarming SWW
   /X/

  • Developpement-futur

  • Récupération d'énergie sur les eaux usées

Warmteproductie alleen voor het sanitaire warme water

  • ENE08 - Zonneboiler

   © brizmaker / Shutterstock.com

  • Zonneboiler
  • Beschrijving

   • Een warmtegeleidende vloeistof stroomt door zonnecollectoren, waar ze wordt verwarmd, en door een reservoir waar ze haar warmte afstaat aan het in de woning gebruikte water.

   • Stabiliteit dak

   • Oververhitting

   • Vorst

   • Voldoende buffercapaciteit

   Verwarming + SWWVerwarming SWW
   X/X

  • Developpement-futur
  • Gasaccumulator
  • Beschrijving

   • Ontworpen om een bepaald volume water, van 75 tot 200 liter, te verwarmen en op temperatuur te houden. Maakt de distributie van grote hoeveelheden water op verschillende aftappunten mogelijk.

   • Warmwaterbereiders met hoog rendement of warmwaterbereiders met condensatie

   • Water wordt op temperatuur gehouden

   • Snel herstel van de voorraad warm water

   Verwarming + SWWVerwarming SWW
   //X

  • Developpement-futur

  • Doorstroomboiler op gas
  • Beschrijving

   • Verwarmt het water naarmate het wordt afgenomen, dus continu tijdens de doorgang van het water door het toestel.

   • Vereist een groot productievermogen

   • Vermogen wordt soms uitsluitend gedurende zeer korte perioden gebruikt

   • Een gastoevoer op de installatieplaats voorzien

   • Zo dicht mogelijk bij het aftappunt te plaatsen

   Verwarming + SWWVerwarming SWW
   //X

  • Developpement-futur

  • Elektrische accumulator
  • Beschrijving

   • Gedecentraliseerd: bedoeld voor de levering van SWW op 1 of 2 punten, voldoet aan occasionele behoeften en maakt de aansluiting op een gecentraliseerde installatie overbodig

   • Gecentraliseerd: bedoeld voor levering van SWW, continu of met accumulatie tijdens de perioden met daltarief

   • Instelwaarde kan niet altijd worden aangepast

   • Opstelling van de boiler

   • Stratificatie van de temperaturen

   • Isolatie van de boiler

   • Terugkeer van de lus

   Verwarming + SWWVerwarming SWW
   //X

Transversale installaties voor de warmteproductie en sanitaire warm water

  • Developpement-futur
  • Rookgasafvoer

bijgewerkt op 14/01/2019

Code n° : G_ENE08 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Verwarming | Sanitair warm water | Elektriciteit | Hernieuwbare energie | Warmtepomp | Ventilatie