Dossier | Exploitatieafval beheer

Overzicht van de voorzieningen

Identificatie / markering

Herkenning of kennis van de verschillende afvalfracties

Sorteerbakken voor sortering aan de bron

Aangepaste bakken om afval aan de bron te sorteren

Zakken voor inzameling

Aangepaste zakken voor de centralisatie van de verschillende soorten afval voor ophaal

image02image03image04

Hergebruik ter plaats van bouwafval

Afvalverwerking op het perceel met hergebruik als doel

Opslag- en sorteerlokalen van bouwafval

Dimensionering en localisatie van de ruimten voor opslag en sortering van het afval

Ophaalpunt voor bouwafval

Plaats waar men zijn afval kan deponeren en waar het door de ophaaldiensten wordt ingezameld voor verwijdering of nuttige toepassing.

image05image06image07

> Kiezen > Elementen voor een duurzame keuze

bijgewerkt op 14/06/2016