Dossier | Elektromagnetische verontreiniging tegengaan

Overzicht van de voorzieningen

Idealiter wordt een gezonde elektrische installatie thuis opgezet met de elektromagnetische invloed van elk element op zijn omgeving in acht genomen. Dit is zelden het geval binnen traditionele constructies: daar dient het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) als enige referentie.

Voor nieuwe gebouwen bestaat een grote hoeveelheid manoeuvreerruimte voor het design van de installatie. Waar mogelijk is het zelfs interessant de interieurarchitectuur van de vertrekken op te zetten in functie van het latere elektriciteitsgebruik. Bij renovatie daarentegen, vooral wanneer de interne functies van het gebouw niet significant worden gewijzigd, bestaat er meestal minder vrijheid wat de indeling van de vertrekken betreft, evenmin als voor de bestaande circuits die eventueel zullen worden behouden. In dat geval kunnen aanvullende voorzieningen nodig zijn om bepaalde delen van het net te corrigeren zonder ze te verplaatsen.

Daarom wordt een onderscheid gemaakt tussen :

Ontwerp van de installatie

Globale architectuur van de elektrische installatie en de aangesloten kringen.

  • WEL06 - Mise a la terre

   © TVR / Shutterstock.com

  • Aarding en electromagnetische velden
  • Beschrijving

   • Toepassing van het AREI: Aardelektrode / aardlus en aarding van alle metalen onderdelen (inclusief vuilnisbakken, armaturen en geraamten van tussenwanden)
   • Weerstandswaarde indien mogelijk tussen 5 en 10 ohm (max. 30 ohm)
   • Goed geplaatste aarding (vgl. binnengebrachte hinder)
   • Te brede winding vermijden (inductie)
  • Non-developpe-nl

    

  • Telecom- en alarmcircuit
  • Beschrijving

   • Telecomcircuit: kies vanaf het ontwerp voor vaste technologieën of zorg voor toegankelijke onderbrekingsvoorzie-ningen
   • Alarmsystemen: kies voor draadtechnologieën en IR (infrarood) in plaats van radar

Specifieke uitrustingen

Installatie van specifiek elektrisch materieel om de hinder te beperken.

  • WEL06 - Cable blinde - Shutterstock-269338964-recadre

   © sydeen / Shutterstock.com

  • Afscherming en electromagnetische velden
  • Beschrijving

   • Afgeschermde kabels (XFVB of VMVB) waar dat noodzakelijk is
   • afgeschermde mantels (Flex-a-ray)
   • Stopcontacten en kasten in een kooi van Faraday met aarding
   • Metalen koffers met aarding
  • WEL06 - Bipolaire

   © Kazarlenya / Shutterstock.com

  • Tweepolige onderbreking en electromagnetische velden
  • Beschrijving

   • Tweepolige schakelaars
   • Netvrijschakelaars: voorzieningen die het onder spanning brengen onderbreken zodra de kring niet meer in gebruik is
   • Tweepolige domoticamodule

Keuze van de ontvangers

Toepassing van de installaties tijdens normaal gebruik.

  • WEL06 - Luminaires

   © Denis Petrov / Shutterstock.com

  • Verlichtingen electromagnetische velden
  • Beschrijving

   • Halogeenlampen van 12 V met ferromagnetische transformator vermijden (NB: ook met elektrische transformator is de stroom sterker en is het magnetisch veld dus groter)
   • Tl-buizen: elektronische ballast kiezen
   • Fluocompacte lampen en tl-buizen op afstand houden hoge frequentie (HF)
   • Verlichtingstoestellen met metalen geraamte aarden
   • Locatie van de verlichtingstoestellen (onbeschermde wandlampen bij het hoofdeinde van het bed vermijden)

  • Non-developpe-nl

    

  • Huishoudtoestellen
  • Beschrijving

   • Toestellen die golven uitzenden: microgolfoven (HF), inductiekookplaat, etc.
   • Machines op de werkplek: duur van de blootstelling beperken
   • Elektrische verwarming: niet tijdens het gebruik van de ruimte (eventueel accumulatie)
  • Non-developpe-nl

    

  • Kleine ontvangers
  • Beschrijving

   • Toestellen met transformator op afstand van de slaapzones houden (minstens 1,50 m bij het bed vandaan): wekker, hifiapparatuur, tv, etc.
  • Non-developpe-nl

    

  • Computers en telefoons
  • Beschrijving

   • Met draden werken waar mogelijk
   • Liever ethernetkabel dan PLC indien de bekabeling niet is afgeschermd
   • Draadloze huistelefoons zijn af te raden – kies toestellen met "low radiation"

Milieuaspecten

bijgewerkt op 08/01/2019

Code n° : G_WEL06 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Gerelateerde project components : Houtenskelet | Vloerplaat | Verlichting | Elektriciteit | Omgeving | Vloer