Dossier | Habitat bieden aan fauna

Overzicht van de voorzieningen

De benadering van dit dossier wordt in de praktijk vertaald in verschillende voorzieningen. Deze voorzieningen zijn de verschillende concrete oplossingen waarmee men de duurzaamheid van het project kan verbeteren.

BeschrijvingAandachtspunten

Schuilplaatsen voor vleermuizen

image03

Kunstmatige habitats (schuilplaatsen) zijn holten die door de vleermuizen worden gebruikt. Ze kunnen:

  • aan een gevel hangen
  • ingebouwd zijn in een gevel
  • of ingericht worden op het dak .
  • Risico van warmtebruggen
  • Onderhoud
  • De kolonisatie van vervangingshabitats door vleermuizen is niet altijd gegarandeerd

Nestkasten voor vogels

image04

Kunstmatige habitats (nestkasten) worden:

  • ingebouwd in de vorm van holten in de gebouwschil (aanleg van duivenpotten of ruimten onder de daklijst, inbouw van nestkasten, neststenen of nestpannen)
  • opgehangen aan een gevel.
  • Risico van warmtebruggen
  • Onderhoud

Insectenhotels

image05

Insecten vormen de grootste groep dieren. Er bestaan veel insectenhotels om op te hangen of in te bouwen om insecten aan te trekken op gebouwniveau.

Overzicht van de voorzieningen

➩ Kiezen ➩ Elementen voor een duurzame keuze

bijgewerkt op 13/02/2017

Code n° : G_NAT04 - Thema's : Natuurontwikkeling - Gerelateerde project components : Buitenwand | Dak | Omgeving | Fauna