Voorziening | Nieuw houten raam

Plaatsing van een nieuw houten raam met dubbele beglazing bij renovatie

Principe

Het procedé bestaat uit de vervanging van het bestaande houten raam door een nieuw raam met dubbele beglazing in loofhout (lokaal geproduceerde eik, regelmatig behandeld).

Geplande situatie: Plaatsing van een nieuw, houten raam met dubbele beglazing

image16.jpeg

(Bron: Ceraa vzw)

Voordelen

  • Algemene verbetering van de prestaties: thermische isolatie, akoestische isolatie, veiligheid,…

Nadelen

  • Verlies van het oorspronkelijke raam en de beglazing

Aandachtspunten

  • De plaatsing van nieuwe ramen met een hogere dichtheid en met hogere U-waarden dan de oude ramen moet gepaard gaan met een adequate ventilatie van het lokaal om condensatieproblemen binnen te vermijden. Deze ventilatie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, mechanisch of natuurlijk, door invoeging van roosters (bij voorkeur akoestische roosters in geval van gevels aan de straatkant) in het raam of in de gevel. De invoeging in het raam betekent grotere doorsneden, wat zowel het binnen- als het buitenaanzicht verandert. Ook niet te verwaarlozen is de bijkomende kost voor de vervanging van het raam gekoppeld aan een goede ventilatie. Zie ‘Ontwerp'.
  • De plaatsing van een nieuw raam met dubbele beglazing moet ook gepaard gaan met een isolatie van de ruimte. Zie ‘Ontwerp'.
    • Als het raam op identieke wijze wordt uitgevoerd, is een gedetailleerd overzicht van de bestaande situatie van het raam onmisbaar.

Toepassingsgebieden

De onderstaande tabel toont op voorhand de redenen waarom de types ramen al dan niet kunnen voldoen aan de vereisten, opgelegd door de Plaatsing van een nieuw houten raam met dubbele beglazing bij renovatie

Dubbele vleugelEnkele vleugelGuillotineKleinhoutMetaalHouten loggia
image45_Dubbele vleugel?image46.jpeg?image47_Guillotine?image48.jpeg?image49_Metaal?image50.jpeg?
Relevantie en technische haalbaarheidToepasbaarToepasbaarNiet van toepassingToepasbaar met kleinhout, gelijmd op dubbele beglazingNiet van toepassingToepasbaar
Kenmerken van de beglazing (in het kader van de studie)

Nieuw raam van loofhout (lokaal geproduceerde eik)

Dikte=6.8 mm

Uf = 1.97 W/m²K

Akoestische, nieuwe, dubbele beglazing 6-16-4

Dikte: 26 mm

g=0.57

Ug=1.1 W/m²K

Tl = 0.77

Hygiënische ventilatie

Infiltratieniveau en debiet gecontroleerd afhankelijk van het lokaal.

(Source: Ceraa asbl, ULG EnergySud, CEDIA, Xylonis, 2011)

Specifieke uitvoering

Bij de plaatsing van het raam in de bestaande dagopening moet u letten op de dichtheid tussen het raam en de dagopening.

Zie ‘Werf'

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT07 - Thema's : Materiaal - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Houtenskelet | Ventilatie