ENE03 - Poser un châssis neuf_top

Voorziening | Plaatsing van een nieuw venster

Plaatsing van een nieuw venster

© Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

De thermische verliezen van een raam zijn niet uitsluitend aan het raamkozijn en de beglazing toe te schrijven, maar ook aan de “afstandhouder”, het element dat de dubbele of driedubbele ruiten van elkaar gescheiden houdt, en aan de contactpunten tussen het raamkozijn en de raamopening. Het geheel moet dus eerst worden geëvalueerd, voordat een nieuw raamkozijn uit hout, hout-aluminium, aluminium of pvc wordt geplaatst.

Welk materiaal kiezen voor het raamwerk?

De keuze van het raamwerk wordt beschreven in het Dossier | Duurzame keuze van raamkaders . De verschillende oplossingen worden hieronder samengevat.

Plaatsing van een nieuw raam/vervanging van het bestaande raam (dubbele of driedubbele beglazing)

Stalen ramen zijn niet opgenomen in de voorzieningen die worden voorgesteld in dit dossier. Ze worden immers weinig gebruikt gezien hun hoge milieu-impact en hun tamelijk hoge kost (vooral voor een eengezinswoning).

Houten raam
 • Het gebruik van hout overeenkomstig de milieucriteria moet beantwoorden aan drie voorwaarden, met name betreffende de herkomst , de behandeling en de aanwezigheid van een label .
 • De houten ramen vereisen een min of meer regelmatige behandeling/onderhoud.

Nieuw raam met dubbele beglazing

?image15.jpeg?

(Bron: CERAA vzw)

Houten/aluminium raam
 • Door de aanwezigheid van een aluminium omkapseling, die het houten raam beschermt, zijn ramen van hout/aluminium een interessant compromis, omdat ze het onderhoud van de ramen en het gebruik van edele houtsoorten beperken.

Nieuw raam met driedubbele beglazing

?image16.jpeg?

(Bron: CERAA vzw)

Aluminium raam
 • Gezien de hoge thermische geleidbaarheid van aluminium werd een principe van thermische onderbreking in isolatiemateriaal ontworpen om te beantwoorden aan de vereisten inzake thermisch comfort van het buitenschrijnwerk.

Aluminium raam met thermische onderbreking

?image17.jpeg?

© Architecture et Climat - LOCI – UCL

PVC raam
 • PVC biedt een niet te verwaarlozen voordeel wat budget en onderhoudsgemak betreft.

Pvc raam met drie kamers

?image18.jpeg?

© Architecture et Climat - LOCI – UCL

image19

Bron : Guide pratique pour les architectes, La fenêtre et la gestion de l'énergie

*** A TRADUIRE EN NL ***
 1. Première frappe (étanchéité principale à l'eau)
 2. Chambre de décompression drainée
 3. Récupération des eaux et évacuation vers l'extérieur
 4. Deuxième frappe avec joint périphérique continu (étanchéité principale à l'air)
 5. Chambre pour loger la quincaillerie
 6. Insert en mousse isolante

Stalen ramen met thermische onderbreking hebben echter ook enkele troeven.

Voordeel:

 • Opmerkelijke mechanische weerstand van staal en van assemblage door solderen; Stalen ramen garanderen de stevigheid en stabiliteit van glaspartijen met een grote oppervlakte;
 • Uitstekende inbraakweerstand;
 • Rijzige profielen, talrijke vormen mogelijk.

Nadeel:

 • Hoge prijs.

Stalen ramen worden doorgaans gebruikt om hun erfgoedwaarde.

Welke thermische prestaties van de vensters ?

Er bestaat vaak verwarring over de thermische prestaties van een venster en die van een ruit. De performantie van een venster wordt berekend door het gemiddelde te bepalen van de prestaties van het kozijn, het glas, het element dat de dubbele of driedubbele ruiten van elkaar gescheiden houdt, de eventuele OAR RLO (Regelbare LuchtOpeningen) en de eventuele ondoorzichtige gedeelten (of panelen). De weging van de verschillende waarden hangt af van de relatieve oppervlakte van de verschillende elementen.

De EPB staat de volgende vereenvoudigde berekening toe:

Uvenster= 0,3 x Ukozijn + 0,7 x Uglas + 3 x 0,05 of 0,07

(afhankelijk van of het glas een Ug > of < 2W/m²K heeft)

Er moet ook rekening worden gehouden met het eventuele warmteverlies door de aansluiting van het kozijn op de wand, hoewel dit verlies niet wordt meegeteld in de EPB-berekening van de U-coëfficiënt van het .

Warmteverlies via een raam heeft niet alleen te maken met het kozijn en het glas. Er is ook verlies mogelijk tussen het glas en het kozijn, via het scheidingselement, maar ook tussen het kozijn en de wand. Onderstaande afbeelding illustreert dit warmteverlies. De norm NBN EN 10077-1 en -2 (onder meer door PHPP gebruikt) houdt daarom bij de berekening van de thermische prestaties van vensters, deuren en sluitingen niet alleen rekening met de thermische transmissiecoëfficiënten van het kozijn en het raam, maar ook met een warmtebrug ter hoogte van het scheidingselement ψesp [W/m.K], die afhankelijk is van zowel het type kozijn als het glas en de tussenlaag zelf. Deze norm houdt ook rekening met een thermische realisatiewarmtebrug ψrealisatie [W/m.K]. De waarde hangt af van de positie van het kozijn in verhouding tot de isolatie van de gevel.

Berekening van de thermische prestaties van een venster volgens de norm NBN EN 10077-1 en -2

image06nl

Bron: Homegrade )

Meer weten

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

De checklist van het Energiehuis

Dit document behandelt de plaatsing van nieuwe ramen aan de hand van de volgende vragen:

 • Zijn doelstellingen definiëren
 • Zijn gebouw analyseren
 • De kosten ramen
 • De goede vragen aan de ondernemer stellen
 • De technische en administratieve voorwaarden voor het verkrijgen van financiële steun verifiëren
 • Verifiëren of de kostenraming voldoende gedetailleerd is, o.a. om aanspraak te maken op financiële steun

Websites

bijgewerkt op 17/09/2015

Code n° : G_ENE03 - Thema's : Energie - Andere thema's : Thermische isolatie | Koudebrug - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Houtenskelet - Gerelateerde voorziening : Nieuw houten raam | Nieuw raam van hout/aluminium | Nieuw pvc raam | Nieuw aluminium raam