Voorziening | Luchtdichtheid van de wanden en aansluitingen

Plat dak

Massieve constructie

Bij de plaatsing van een massief plat dak uit beton zijn er twee soorten constructies mogelijk die voldoen aan de regels van de kunst. Het gaat om platte warme daken en omkeerdaken (zie de voorziening Isolatie van een plat dak )(zie Technische details).

Schematische voorstelling van de opbouw van een warm dak

Schematische voorstelling van de opbouw van een warm dak

1. Dakvloer 2. Afschotlaag 3. Dampscherm (eventueel) 4. Isolatie 5. Dakafdichting 6. Ballast (eventueel)

WTCB-Contact 2007/4 (n° 16) © WTCB

Schematische voorstelling van de opbouw van een omkeerdak

Schematische voorstelling van de opbouw van een omkeerdak

1. Dakvloer 2. Afschotlaag 3. Dakafdichting 4. Dakisolatie 5. Scheidingslaag (eventueel) 6. Ballast

WTCB-Contact 2007/4 (n° 16) © WTCB

Warm dak

Het warme dak is doorgaans uitgerust met een dampscherm, onder de isolatie. De taak ervan is te verhinderen dat waterdamp die naar buiten gaat niet geblokkeerd wordt door de afdichting en ter hoogte van de isolatie blijft hangen. De luchtdichtheid wordt niet noodzakelijk gegarandeerd door dit dampscherm; een binnenbepleistering kan die functie op zich nemen.

Omkeerdak

Het omkeerdak heeft geen dampwerend membraan nodig, die functie wordt ingevuld door de afdichting onder de isolatie. Die afdichting moet specifieke water- en UV-bestendige eigenschappen hebben (zie het dossier Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen voor meer informatie). Dit membraan kan voor de luchtdichtheid zorgen. Bij gebrek hieraan kan deze functie ook ingevuld worden door een binnenbepleistering.

Houtskeletbouw

Voor platte daken met een houten constructie, is een luchtdicht membraan verplicht, meestal in de vorm van een dampscherm . Er moet dus een afgedichte aansluiting plaatsvinden tussen het dampscherm van het dak en de luchtdichtheid van de muren met behulp van een aansluitingsmembraan (zie Technische details).

Warm dak

Plaatsing van een aansluitingsmembraan in het geval van een houten dak

Verankering van de draagbalken aan de dragende buitenmuren met behulp van draagschoenen

Verankering van de draagbalken aan de dragende buitenmuren met behulp van draagschoenen

WTCB-Contact 2012/1 (n° 33) © WTCB

Verankering van de draagbalken aan de dragende buitenmuren met behulp van draagschoenen

Verankering van de draagbalken aan de dragende buitenmuren met behulp van draagschoenen

WTCB-Contact 2012/1 (n° 33) © WTCB

Alternatieve oplossing met een bijkomend luchtscherm langs de binnenzijde

Alternatieve oplossing met een bijkomend luchtscherm langs de binnenzijde

WTCB-Contact 2012/1 (n° 33) © WTCB

Omkeerdak

Bij een houten frame is er een nieuwe manier om voor luchtdichtheid te zorgen, namelijk isolatie in de houten structuur steken, ook een compactdak genoemd. Hier wordt de luchtdichtheid gecreëerd door het dampscherm aan de binnenkant (groen) dat in de bepleistering wordt verzonken (rood). Het is belangrijk dat de ruimte tussen het hout volledig wordt gevuld met isolatie en dat er geen holtes zijn.

Continuïteit van de luchtdichtheid van de gebouwschil

Continuïteit van de luchtdichtheid van de gebouwschil

WTCB-Contact 2012/2 (nr.34) © WTCB

> Beslissingsboom > Hellend dak

bijgewerkt op 07/09/2016

Code n° : G_ENE04 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Houtenskelet | Vloerplaat | Dak | Ventilatie