image_test

Case studie | Plateau des Trixhes

Plateau des Trixhes

© Leefmilieu Brussel

Het project Plateau des Trixhes omvat de volledige afbraak van meerdere sociale woningen met 4 appartementen en 112 eengezinswoningen. Het project heeft al vanaf zijn vroegste fase een hergebruikbenadering geïntegreerd.
Sociale woningen Afbraak en ontmanteling

Gegevens van het project

  • Adres: Quartier « Les Prairies », Flémalle
  • Bestemming: Collectieve woningen et gezinsrijwoningen
  • Type werken: Sloop
  • Oplevering van de werken: Mei 2013
  • Bouwheer: Société de logement agréée SCRL Versant Est
  • Architecten: St.Ar.Tech. Management Group
  • Aannemer: Retrimeuse & Aclagro

Hergebruik van bouwmateriaal

Het ontwikkelingspartnerschap (CCW - Confederatie Bouw Wallonia en Ressourc es) kwam tussen op het ogenblik dat de   bouwheer   enkel de voorbereidende studies had uitgevoerd en tot algehele afbraak had besloten. Er werd geopperd om het aspect hergebruik / recycling al bij de architectkeuze te betrekken. Een aangestelde externe deskundige kreeg de taak een richtinggevende inventaris van het aanwezige materiaal op te stellen zodat het bestek van de offerteaanvraag voor de keuze van de projectontwerper realistische doelstellingen inzake hergebruik / recycling zou bevatten. Het WTCB dat de opdracht in de wacht sleepte, stelde de inventaris op.

Die analyse toonde aan dat wat het hergebruik betrof alleen de blauwe hardsteen (buitenramen en -deuren) en het sanitair enig belang vertoonden.

Wat de recycling betreft, moeten inert afval voor 90 %, metalen voor 95 % en hout voor 80 % worden gerecycleerd. De architect zal die hoeveelheden toetsen aan de afvoerbons.

Aan de hand van deze inventaris konden in het kader van de opdracht voor aanneming van architectuurdiensten voorstellen worden gedaan voor de redactie van het bestek dat op de doelstellingen van hergebruik en recycling wees. Dit zet aan tot een gewijzigde opdracht van de architect omdat de opdracht een « goed afvalstoffenbeheer » omvat en het vinden van oplossingen voor hergebruik en recycling insluit.

Gerecupereerde elementen :

  • blauwe hardsteen (parement, dorpels, vensterbanken...) ;
  • sanitaire uitrusting ;
  • ...

?Nouveau document?

?Nouveau document?

?Nouveau document?

(Bron: Leefmilieu Brussel)

Meer weten

Meer informatie over het hergebruik van materialen en de ontwerpstappen in dit verband kunt u vinden op de volgende link:

Ontwerpstap nr. 1: Voorafgaande studies

Ontwerpstap nr. 2: Projectprogramma

Ontwerpstap nr. 6: Oplevering van de werken

Meer informatie over het hergebruik van materialen kunt u vinden op de volgende link:

➩ Dossier | Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

bijgewerkt op 15/06/2017