MOB03_top

Dossier | Rationeel autogebruik bevorderen

Rationeel autogebruik bevorderen

© stux / Pixabay.com

Vanuit duurzaam oogpunt lijkt het noodzakelijk om het gebruik van de persoonlijke auto, een bron van heel wat hinder (energieverbruik, luchtvervuiling, file, enz. ), te beperken.

Aanpak

Naast de kwestie van het parkeren past het rationele gebruik van de auto in het kader van een meer algemene benadering op verschillende niveaus. Het "STOP"-principe zal worden toegepast, dat wil zeggen dat er bij het ontwerp van de   openbare ruimte de actieve vervoersmiddelen centraal worden geplaatst ( Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, en ten slotte Personenwagen):

 • Op het gewestelijke en gemeentelijke niveau, aan de hand van de vastlegging van doelstellingen op het gebied van de beperking van het autogebruik, en de aanmoediging tot het gebruik van alternatieve vervoermiddelen (openbaar vervoer, actieve vervoermiddelen ...). Meer informatie op Goodmove
 • In het ontwerp van het gebouw, rekening houdend met de stadsomgeving :

  • Een nabije ligging van mobipunten : rationeel autogebruik wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van efficiënte alternatieven, of de mogelijkheid tot het gebruik van een deelauto om vanaf een mobipunt de eindbestemming te bereiken,  en zo het personeel autogebruik te demotiveren;
  • Of/en bereikbare ligging van mobipunten (permeabiliteit): Door de aanwezigheid van een efficiënt multimodaal netwerk, dat nauw aansluit op de verschillende noden van verschillende vervoersmiddelen.
  • Het verkeer van alle vervoermiddelen (inclusief de actieve vervoermiddelen ) uitdenken, aan de hand van kwalitatieve, veilige en praktische paden en toegangen, om het gebruik ervan aan te moedigen.

  Zie dossier | Actieve vervoerswijzen bevorderen

  Zie dossier | Fietsstallingen realiseren

In onderhavig dossier wordt volgende aspecten besproken.

 • In het ontwerp zelf van het gebouw

  • Het parkeeraanbod dimensioneren en optimaliseren in functie van de behoeften van de gebruikers van de gebouwen en van de eigenschappen van de fysieke en stedelijke omgeving
  • Beveiligde parkings ontwerpen die voor iedereen toegankelijk zijn en die een kleine milieu-impact hebben (doorlaatbaar maken en waterzuivering, vegetalisering en biodiversiteit, laadpalen voor elektrische voertuigen, ...)
 • De gebruikers sensibiliseren en informeren over duurzame mobiliteit

bijgewerkt op 07/12/2020

Code n° : G_MOB03 - Thema's : Mobiliteit - Andere thema's : Delen Stedenbouw - Gerelateerde project components : Omgeving