image_test

Case studie | Renovatie van een kantoorgebouw en regenwaterbeheer - Project Sibelga

Renovatie van een kantoorgebouw en regenwaterbeheer - Project Sibelga

© Leefmilieu Brussel

In het kader van de diepgaande opwaardering die bedoeld was voor deze site, om voortaan de tertiaire sector als dominante bestemming te krijgen, en in het kader van een globalere benadering met meer aandacht voor het milieu, heeft de site het beheer van hemelwater op voorbeeldige wijze geïntegreerd, met aandacht voor de al dan niet bebouwde bodems.
Kantoorgebouw Renovatie Nieuwbouw Beheer van het regenwater

Projectgegevens

Algemeen

  • Adres: Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel
  • Bestemming: Kantoorgebouw
  • Type werkzaamheden: Nieuwbouw en renovatie
  • Oppervlakte: 57000 m²
  • Voorbeeldgebouw: Buiten BATEX

Projectteam

  • Bouwheer: Sibelga
  • Architecten: AAC

Beheer van hemelwater

Om erin te slagen kleine maar ook zware regenbuien op te vangen, werd vooral gekozen voor beperking van de afwatering, en het nodige te doen opdat het regenwater zijn weg vindt naar bodeminsijpeling. Hiervoor werden diverse maatregelen genomen.

Groendaken

De daken zijn gedeeltelijk bedekt met extensieve vegetatie

Groendaken

?Nouveau document?

© Benjamin Thiebaux

Wadi's met beplanting

Wadi's met beplanting infiltreren het opgevangen water.

Wadi's

?Nouveau document?

© Benjamin Thiebaux

Parkings met waterdoorlating

Het project heeft ook poreuze, alveolaire structuren aangebracht op de parkeerplaatsen.

Waterdoorlatende parkings

?Nouveau document?

© Benjamin Thiebaux

Meer weten

Meer informatie over het beheer van het regenwater op het perceel en de ontwerpstappen in dit verband kunt u vinden op de volgende link:

➩ Dossier > Beheer van het regenwater op het perceel

Thema's : Water - Gerelateerde project components : Dak | Regenwater | Omgeving - Gerelateerde voorziening : Beheer van het regenwater op het perceel | Wadi's

bijgewerkt op 15/06/2017