Seminarie "Bouwen en biodiversiteit"

Op 23/07/2018
Vrijdag 5 oktober 2018, van 9u tot 16u30

De stad is een ecosysteem waarin bebouwde oppervlakken en natuur een evenwicht zoeken.

In elk architecturaal project heeft biodiversiteit zijn plaats. Deze kan bovendien op diverse manieren worden gestimuleerd, bijv. door extra groen te voorzien, door verharde zones doorlatend te maken, en door te kiezen voor inrichtingen die gunstige voorwaarden scheppen voor fauna en flora. Dergelijke keuzes verbinden gebouwen met de groene en blauwe netwerken om van Brussel een duurzame stad te maken.

  • Welke inrichtingen kunnen ontwerpers in hun project integreren en waar kunnen ze deze voorzien?
  • Welke aandachtspunten mogen aannemers bij de uitvoering niet uit het oog verliezen?
  • Welke uitvoerings- en onderhoudskosten brengt dit alles met zich mee voor de opdrachtgevers? Welk beheer kan de duurzaamheid van de inrichtingen verzekeren?

Dit seminarie vormt ook een uitstekende gelegenheid om de nieuwe tools voor de beoordeling van de biodiversiteit en met name de veranderingen in het gebruik van de biotoop-oppervlaktefactor (BAF) voor te stellen.

Dankzij de talrijke in de voormiddag behandelde concrete gevallen en de in de namiddag gebrachte bezoeken beschikt u over gebruiksklare tools om biodiversiteitsaspecten vanaf het begin in renovatie- en bouwprojecten op te nemen.

Prijs:

Inschrijvingskosten 40 €

DE UITNODIGING EN HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZULLEN BINNENKORT BESCHIKBAAR ZIJN

Inschrijving:

online hier

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie gelieve onze beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Contact:

opleidingendubo@leefmilieu.brussels

Boven aan de pagina