Voorziening | Soepele isolatiematerialen

Vergelijking van soepele isolatiematerialen op basis van plantaardige grondstoffen

SOEPELE ISOLATIEMATERIALEN OP BASIS VAN PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN
HennepwolVlaswolKokosnootwol

image35.jpeg

http://www.travaux.com

?tableau_laine de lin.jpg?

http://www.omslag.nl

image37.jpeg

http://www.acqualys.fr

BeschrijvingDit plantaardige isolatiemateriaal wordt verkregen uit de mechanische ontvezeling van stro, waaruit hennepsheven en vezels worden gehaald. Om het product zijn elasticiteit en zijn samenhang te geven, wordt een organisch bindmiddel op basis van polyester toegevoegd (15 tot 20%). Hennep is een eenjarige plant die in onze streken al eewenlang wordt gekweekt. Het betreft een kanaal in volle groei op het gebied van bouwmaterialen- en producten.

Vlas is een plant die al sinds de oudheid in de vervaardiging van textiel wordt gebruikt.

Isolatiematerialen op basis van vlas worden vervaardigd op basis van de korte vezels van de onderzijde van de stengel. Het betreft nevenproducten van de textielindustrie. De vezels worden ineengedraaid en met boriumzout of sodiumsilicaat behandeld. Vezels van polyester of op basis van zetmeel (ongeveer 15% van de samenstelling van het eindproduct) dienen als bindmiddel.

Kokosnootwol wordt vervaardigd op basis van de vezels die de kokosnoot omringen. Deze elastische vezels worden gekaard en vervolgens met boriumzout behandeld.

De kokosnoot, die de grondstof van dit product levert, wordt in Azië gekweekt, voornamelijk in Indonesië en India.

Milieubalans

(*)

Dit materiaal is niet in de classificatietools (NIBE en Green Guide) opgenomen.

Bij gebrek aan een complete milieu-evaluatie op basis van een levenscyclusanalyse willen we de aandacht vestigen op de volgende milieuvoordelen:

Hernieuwbare grondstof, met een jaarlijkse hernieuwingscyclus en een gering waterverbruik

Mogelijkheid om de transportafstanden in hoge mate te beperken (kanalen in volle groei in België en omstreken)

De voor- en nadelen worden hieronder gedetailleerd uiteengezet.

IN HET DAKIN HET DAK

NIBE:

Hellend dak:

3a – Goede keuze

BRE Green Guide: n.v.t.

NIBE: n.v.t.

BRE Green Guide: n.v.t.

VLOERPLAAT/VLOERVLOERPLAAT/VLOER

NIBE: 3a – Goede keuze

BRE Green Guide: n.v.t.

NIBE: n.v.t.

BRE Green Guide: n.v.t.

MUURMUUR

NIBE: 2c – Heel goede keuze

BRE Green Guide: n.v.t.

NIBE: 2a – Heel goede keuze

Opmerking: deze score komt uit de versie 2008 van het NIBE. Dit product is niet in de huidige classificatie opgenomen .

VoordelenLokale kanalen bestaan en zijn in volle groei, ook in België: mogelijkheid tot beperkte transportafstandenFrankrijk is vandaag de grootste producent van dit product op wereldniveau: de transportafstand kan beperkt blijven (maar zal de Belgische grens overschrijden).

Geringe dampdiffusieweerstand

Heel goede akoestische prestatie

Heel goede vochtweerstand

Goede brandweerstand (verzekerd door de toevoeging van boriumzout)

De grondstof is hernieuwbaaren heeft een korte groeicyclus (jaarlijks). Bij de kweek van de grondstof worden geen onkruidverdelgers of chemische productiemiddelen gebruikt. De kweek vergt bovendien heel weinig water.

Geringe dampdiffusieweerstand

Goede akoestische prestatie (dient als ‘veer')

Composteerbaar op einde van levenscyclus, op voorwaarde dat de bindmiddelen van plantaardige oorsprong zijn

Nadelen

Slecht bestand tegen langdurige vochtigheid

Geringe dichtheid: beperkte bijdrage aan het zomercomfort (thermische inertie)

Brandreactie Euroklasse E: vereist een complement onder de vorm van brandwerend parement of de toevoeging van boriumzout

Bij aanwezigheid van synthetische bindmiddelen is compostering ondenkbaar

Hoge hoeveelheid grijze energie

Aanzienlijke impact door de transportafstand, gezien de geografische herkomst (Azië)

Prijs (in vergelijking met andere soepele isolatiematerialen)

Gebruik

Hellende daken: tussen de structurele elementen

Platte daken: tussen de structurele elementen

Vloeren en vloerplaten: bovengronds, tussen of onder de structurele elementen

Muren: in de spouw of tussen de elementen van het geraamte

Einde van de levenscyclus

Energievalorisatie (verbranding)

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de organische bindmiddelen door plantaardige bindmiddelen te vervangen. Op termijn zullen deze producten de compostering van hennep mogelijk maken.

Compostering voor producten verbonden d.m.v. plantaardige vezels

Zo niet, energieherwinning (momenteel geen georganiseerd recyclagekanaal)

Energieherwinning (verbranding) in afwezigheid van recyclagekanaal
Soortelijke massa20 tot 30 kg/m³20 tot 30 kg/m³20 tot 35 kg/m³
Theoretische levensduur

min. 30 tot 40 jaar

(gebaseerd op de minimale levensduur van de andere producten van deze categorie, bij gebrek aan gegevens van het NIBE en de Green Guide)

30 jaar (in daken) tot

40 jaar

(andere toepassingen)

(**)

60 jaar

(gegeven afkomstig uit de versie 2008 van het NIBE)

(*) Gegevens afkomstig uit de NIBE-classificatie en de Green Guide to Specification van BRE, geraadpleegd in juli 2013

* Gegevens afkomstig uit de NIBE-classificatie, geraadpleegd in juli 2013.

(***) Gegevens afkomstig uit de Green Guide to Specification van BRE, geraadpleegd in juli 2013

SOEPELE ISOLATIEMATERIALEN OP BASIS VAN PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN (vervolg)
Wol op basis van gerecycleerd textielKatoen-hennepwol

image38.jpeg

http://www.blog.terracites.fr

image39.jpeg

http://www.isonat.com

BeschrijvingIn zijn soepele vorm; dit product bestaat voor 85% uit gerecycleerde textielvezels (hoofdzakelijk katoen) en voor 15% uit bindmiddel (polyester).Isolatiemateriaal, samengesteld uit hennep (42,5%), gerecycleerd katooen (42,5%) en bindmiddelen (polyester- of plantaardige vezels).

Milieubalans

(*)

Dit materiaal is niet in de classificatietools (NIBE en Green Guide) opgenomen.

Bij gebrek aan een complete milieu-evaluatie op basis van een levenscyclusanalyse willen we de aandacht vestigen op de volgende milieuvoordelen:

Grondstof die voor 85% afkomstig is uit de recyclage van producten die op hun beurt vervaardigd zijn op basis van hernieuwbare grondstoffen

Effectieve recyclage van het product op het einde van de levenscyclus

Beperkte transportafstand

De voor- en nadelen worden hieronder gedetailleerd uiteengezet.

Dit materiaal is niet in de classificatietools (NIBE en Green Guide) opgenomen.

Bij afwezigheid van een volledige milieu-evaluatie op basis van een levenscyclusanalyse merken we op dat de grondstoffen enerzijds uit recyclage afkomstig zijn en anderzijds hernieuwbaar zijn.

De voor- en nadelen worden hieronder gedetailleerd uiteengezet.

Voordelen

Grondstof afkomstig uit textielrecyclagekanalen

Geografische herkomst dichtbij: de voornaamste producenten zijn in het noorden van Frankrijk gevestigd

Goede akoestische prestatie (dient als ‘veer')

Geringe dampdiffusieweerstand

Goede weerstand tegen langdurige vochtigheid (verzekerd door schimmelwerende toeslagstoffen)

Effectieve recyclage

De grondstoffen zijn enerzijds afkomstig uit recyclage (gerecycleerd katoen) en anderzijds hernieuwbaar (hennep heeft een korte (jaarlijkse) groeicyclus; bij de teelt worden geen onkruidverdelgers of chemische productiemiddelen gebruikt en er is slechts weinig water voor nodig).

Geringe dampdiffusieweerstand

Goede akoestische prestatie (dient als ‘veer')

Composteerbaar op einde van de levenscyclus, op voorwaarde dat de bindmiddelen van plantaardige oorsprong zijn

Nadelen

Geringe dichtheid: beperkte bijdrage aan het zomercomfort (thermische inertie)

Brandreactie Euroklasse E: vereist dus een complement onder de vorm van brandwerend parement

Kostprijs

Momenteel weinig verbreid product

Geringe dichtheid: beperkte bijdrage aan het zomercomfort (thermische inertie)

Brandreactie Euroklasse E: vereist een complement onder de vorm van brandwerend parement of de toevoeging van boriumzout

Bij aanwezigheid van synthetische bindmiddelen is compostering ondenkbaar.

Gebruik

Hellende daken: tussen de structurele elementen

Platte daken: tussen de structurele elementen

Vloeren en vloerplaten: bovengronds, tussen of onder de structurele elementen

Muren: in de spouw of tussen de elementen van het geraamte

Einde van de levenscyclusRecyclage

Compostering voor producten verbonden d.m.v. plantaardige vezels

Zo niet, energieherwinning (momenteel geen georganiseerd recyclagekanaal)

Soortelijke massa18 tot 25 kg/m³30 tot 40 kg/m³
Theoretische levensduur

min. 30 tot 40 jaar

(gebaseerd op de minimale levensduur van de andere producten van deze categorie, bij gebrek aan gegevens van het NIBE en de Green Guide)

min. 30 tot 40 jaar

(gebaseerd op de minimale levensduur van de andere producten van deze categorie, bij gebrek aan gegevens van het NIBE en de Green Guide)

(*) Gegevens afkomstig uit de NIBE-classificatie en de Green Guide to Specification van BRE, geraadpleegd in juli 2013

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT04 - Thema's : Materiaal - Gerelateerde project components : Buitenwand | Binnenwand | Houtenskelet | Vloerplaat | Dak