Voorziening | Adiabatische koeling

Soorten adiabatische koeling

In luchtbehandelingscentrales maken we een onderscheid tussen twee types adiabatische koeling:

  • De directe adiabatische koeling: de aangeblazen lucht wordt afgekoeld door de verse lucht te bevochtigen;

  • De indirecte adiabatische koeling: de aangeblazen lucht wordt afgekoeld via warmte-uitwisseling met de afvoerlucht die bevochtigd wordt.

Directe adiabatische koeling komt niet zo vaak voor en kan eventueel aangewezen blijken bij grote zalen die een geringe menselijke bezetting kennen. De lucht wordt er namelijk zeer vochtig ingeblazen.

In de huidige voorziening buigen we ons voornamelijk over de indirecte adiabatische koeling. In dat geval is het niet de toevoerlucht die bevochtigd wordt, maar wel de afvoerlucht. Deze draagt zijn koude daarbij over aan de toevoerlucht via de warmtewisselaar.

De bevochtiging van de afvoerlucht kan gebeuren op 2 manieren:

  • vóór de warmtewisselaar of

  • in de warmtewisselaar.

Het systeem is uitsluitend compatibel met platenwarmtewisselaars. De volgende tabel licht beide principes nader toe.

Indirecte adiabatische koeling buiten de warmtewisselaarIndirecte adiabatische koeling binnen in de warmtewisselaar
Schema

?Nouveau document?

Principe van bevochtiging buiten de warmtewisselaar (Bron: Menerga)

?Nouveau document?

Principe van bevochtiging binnen in de warmtewisselaar (Bron: Menerga)

ToelichtingDe afgevoerde lucht wordt stroomopwaarts van de warmtewisselaar bevochtigd.De afgevoerde lucht wordt in de warmtewisselaar bevochtigd.
Belangrijkste gevolgen

De afvoerlucht kan maar één keer gekoeld worden. (De laagste temperatuur die theoretisch in de afvoerlucht bereikt kan worden, is de natteboltemperatuur (of dauwpunttemperatuur). De werkelijk bereikte laagste temperatuur in de afvoerlucht is afhankelijk van het bevochtigingsrendement.)

Dit resulteert in een beperkt koelvermogen.

Het water kan gerecupereerd worden, maar er zal altijd een aanvulling nodig zijn.

De afvoerlucht wordt gekoeld over het hele traject doorheen de warmtewisselaar. Telkens als de lucht warmte opneemt uit de toevoerlucht kan deze terug afgekoeld worden (in de richting van zijn natteboltemperatuur).

Dit resulteert in een hoger koelvermogen.

Het water kan gerecupereerd worden, maar er zal altijd een aanvulling nodig zijn.

Verschil tussen indirecte adiabatische koeling voor en in de warmtewisselaar

Wanneer de adiabatische koeling indirect is, heeft de afvoerlucht gewoonlijk een temperatuur van 24 °C en een relatieve vochtigheid van 60%. Door de lucht te bevochtigen en door de warmtewisselaar heen te leiden, kan een luchttemperatuur van 20 °C bereikt worden.

> Kiezen > Toepasbaarheid

bijgewerkt op 14/07/2016

Code n° : G_ENE07 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Houtenskelet | Zonnefilters | Hernieuwbare energie | Free-cooling | Koeling | Ventilatie