Voorziening | Sorteren aan de bron

 Sorteren aan de bron

© Aleksandra Suzi / Shutterstock.com

Als ze de juiste afmetingen hebben, zich op de juiste plaats bevinden en goed worden gekozen, maken afvalcontainers een efficiënte sortering aan de bron mogelijk. Deze afvalcontainers zijn gebruiks- en onderhoudsvriendelijk, herkenbaar en aangepast aan het gebruik en de ophaalfrequentie, en bestaan in verschillende uitvoeringen: vrijstaande of in een meubel ingebouwde prullenbakken voor afvalsortering, compostemmers, afvalzakhouders voor afvalsortering en containers voor specifiek afval.

Vereiste kenmerken

  • aanpasbaar aan de hoeveelheid afval en de ophaalfrequentie
  • aanpasbaar aan de grootte van het opslaglokaal
  • aanpasbaar aan de afvalfracties
  • gebruiksvriendelijk (gemakkelijk te hanteren en te openen, ...)
  • gemakkelijk herkenbaar en selectieve opening om sorteerfouten te vermijden
  • gemakkelijk te onderhouden en te reinigen

Aangepaste containers voor afvalsortering aan de bron.

image28

Prullenbakken voor afvalsortering

Prullenbakken in diverse vormen en van divers materiaal, met 2 tot 3 compartimenten (h x b x l: 36 x 26 x 35 cm). Ze worden geplaatst daar waar afval wordt geproduceerd en worden regelmatig leeggemaakt. (Voorbeeld: kantoor, ...

Prullenbak voor afvalsortering, JPG - Kartonnen bak om papier/karton te sorteren - Prullenbak voor afvalsortering)

image29

image30

image31

In een meubel ingebouwde vuilnisbakken voor afvalsortering

Bestemd om regelmatig te worden leeggemaakt en naar een grotere of gemeenschappelijke opslagruimte te worden gebracht. Inhoud 20 en 44 liter in totaal, met 2 tot 4 compartimenten.

image32

image33

image34

Bron: Bermabru, catalogus 2000, pagina 6.85 (detail); keukenmeubilair voor recyclage in het centrum Kleine Aarde(NL)

Compostemmer

Een emmer van klein formaat (vb.: tafelpot), bij voorkeur met deksel, bestemd voor organisch afval dat buiten wordt gecomposteerd. De emmer moet elke dag worden leeggemaakt.

image35

Afvalzakhouders voor afvalsortering

Afmetingen: h x b x l: 70-100 x 40 x 100 cm voor zakken tot 120 liter. Plaats de houder bij voorkeur dicht bij de plaats waar het afval wordt geproduceerd of opgeslagen voor verwijdering.

Afvalzakhouders voor afvalsortering

image36

bron: haleco.fr

image37

bron: haleco.fr

Containers voor specifiek afval

Lege batterijen:

Inzameldoos, -display en -tonnetje voor lege batterijen, BEBAT

image38

image39

image40

Medisch afval:

Containers voor medisch afval, DARCI

image41

Huishoudelijk chemisch afval, glas, elektronisch afval, ...:

Lekvrije plastic bakken, BITO

image42

image43

bijgewerkt op 01/06/2016