Voorziening | Aarding en electromagnetische velden

Starten

Aarding zou idealiter in elke situatie gebruikt moeten worden:

  • het AREI (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties) stelt aarding verplicht, evenals de installatie van equipotentiaalverbindingen tussen metalen elementen in het gebouw,
  • aarding maakt het mogelijk om op het vlak van elektromagnetische verontreiniging de laagfrequente elektrische velden en de elektromagnetische velden te verminderen. Aarding heeft echter vrijwel geen verminderend effect op magnetische velden.

Het nut van de aardelektrode

01_NL

© Promotelec

Aarding heeft als doel foutstromen af te voeren naar de aarde. Dit gebeurt via een "aardelektrode", een metalen geleider die in de vloer is verwerkt en een zo rechtstreeks mogelijk contact met de aarde mogelijk maakt.

Indien een goede aardelektrode ontbreekt, kan bij een isolatiefout een deel van de stroom via een persoon lopen die in contact staat met het defecte toestel of de defecte kring. Dit kan dodelijke gevolgen hebben. Daarom worden toestellen via een aardingsgeleider met de aardelektrode verbonden. Die moet een zo laag mogelijke weerstand hebben om de afvoer van zo veel mogelijk stroom naar de aarde mogelijk te maken.

> Aarding > Wat zijn de verplichtingen op installatiegebied ?

bijgewerkt op 20/10/2016

Code n° : G_WEL06 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Gerelateerde project components : Houtenskelet | Vloerplaat | Verlichting | Elektriciteit | Omgeving | Vloer