Woordenlijst

Stroomgebied

Gebied waarbinnen al het hemelwater naar eenzelfde afvoerbekken toestroomt(waterloop, vijver enz.).  

Elk stroomgebied wordt onderverdeeld in substroomgebieden die overeenstemmen met de voedingsoppervlakte van de zijtakken die in de voornaamste waterloop uitmonden. Deze geografische eenheden maken het mogelijk de lokale hydrologische cyclus en de impact ervan te analyseren.

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina