Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de Gids Duurzame Gebouwen.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

 • Onze Directieraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan het principe dat alle websites van Leefmilieu Brussel toegankelijk worden gemaakt en dat die dimensie systematisch in elk nieuwe project wordt ingepast;
 • Er werden een aantal medewerk·ers·sters aangewezen als referentiepersonen voor de toegankelijkheid die als opdracht hebben onze websites te doen evolueren;
 • Er werd een nauwe samenwerking opgezet met  Anysurfer, een vereniging die ons moet adviseren bij dit initiatief;
 • Verschillende medewerk·ers·sters en ontwikkelaars krijgen momenteel een opleiding;
 • Er werden standaarden bepaald om de filmpjes en documenten toegankelijk te maken en die standaarden gelden van bij de uitwerking van elk nieuw project.
 • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld.
 • Toegankelijkheid staat centraal bij de reflectie van de toekomstige ontwikkeling van de site, zowel voor het grafisch charter als voor de toegankelijkheid van de inhoud.

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Gedeeltelijk conform

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website:

 • Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp van het advies en de technische dienstverleners voor de ontwikkeling van elke website.

Video's die op deze website worden gepubliceerd na 22/09/2020 zijn toegankelijk gemaakt.

Content gedeeltelijk of niet toegankelijk

 • Technische en visuele toegankelijkheid: de Gids Duurzaam Bouwen wordt herzien en zal de komende maanden volledig herontwikkeld worden. Een groot deel van de verbetering zal ook gericht zijn op toegankelijkheid. Om overheidsgeld te besparen werd daarom beslist dat er geen specifieke ontwikkeling zou plaatsvinden vóór de lancering van de nieuwe site (voorzien medio 2021).
 • Toegankelijkheid van video's: alle video's die door de Gids worden geproduceerd, zijn ondertiteld (tweetalig). Er kunnen echter nog enkele verbeterpunten zijn in eerdere video's (mondelinge presentatie van sprekers, enz.).

Feedback

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 22 september 2020. Ze zal worden geactualiseerd in functie van de evolutie van het project.

 • Het team van de Gids is bereikbaar via e-mail: guidebatimentdurableenvironnement.brussels
 • De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

  We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.  Buiten de openingsuren vragen wij u dit contactformulier in te vullen.

Boven aan de pagina