ENE03_top

Dossier | Transmissieverliezen beperken

Transmissieverliezen beperken

© 683440 / Pixabay.com

De vraag naar energie met betrekking tot de gebouwschil die het verwarmde volume afbakent zoveel mogelijk beperken, door de thermische prestaties ervan te verbeteren.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om het transmissieverlies te beperken:

  • De compactheid van het gebouw verhogen
  • De isolatie van de gebouwschil verhogen
  • De bouwknopen goed beheren

Uitdagingen

Beperking van het transmissieverlies betekent niet alleen dat de energievraag beperkt blijft, maar ook dat het thermisch comfort toeneemt (voor meer informatie, zie dossier Het thermisch comfort verzekeren ).

De transmissieverliezen zijn verantwoordelijk voor gemiddeld 39% van de energievraag in woongebouwen en 29% in niet-residentiële gebouwen.

Infrarood luchtthermografie van de daken van alle gebouwen in Brussel

?image1.jpeg?

© Leefmilieu Brussel

?image2.jpeg?

© Leefmilieu Brussel

Aanpak

Te volgen stappen om het transmissieverlies te beperken

De compactheid versterken

Een factor waar rekening mee moet worden gehouden en waarmee de energievraag aanzienlijk kan worden beperkt, is de compactheid . Een overstap van een compactheid van 1 naar 1,5 betekent bijvoorbeeld dat voor hetzelfde volume de oppervlakte van de bouwmantel met 1/3 is verminderd. Het warmteverlies via de bouwmantel is in gelijke mate afgenomen.

Isolatie van de wanden van de bouwmantel en beperking van de bouwknopen

We wijzen erop dat bij het besluit tot interventie inzake de bestaande bouwmantel rekening moet worden gehouden met de gevolgen van die interventie voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van het gebouw: een thermische verbetering van de bouwmantel gaat gepaard met een goede afdichting van het gebouw. Deze interventies betekenen dat bij elk renovatieproject voor een efficiënte permanente hygiënische ventilatie moet worden gezorgd.

Zie dossiers Luchtdichtheid verbeteren en Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen

Isolatie

Verhoging van de isolatie van de elementen van de bouwmantel betekent dat de transmissieverliezen afnemen en de luchtdichtheid van de bouwmantel wordt verbeterd. Het isolerend karakter van een wand hangt af van de dikte en de aard van de materialen waaruit de wand bestaat en de zorg waarmee de wand is gerealiseerd. Vergeet ook de vensters niet, want die vormen eveneens een aanzienlijke warmteverliesoppervlakte.

Problematische bouwknopen

Problematische bouwknopen hebben een impact op de energiebehoefte. De term staat voor alle plaatsen op de bouwmantel waar bijkomend warmteverlies kan optreden. Voor en gemiddeld geïsoleerd gebouw kan het warmteverlies als gevolg van problematische bouwknopen 10 % van het totale verlies bedragen. Hoe beter geïsoleerd het gebouw is, hoe groter het relatieve verlies via deze gebreken in de isolatielaag. Ze kunnen dan tot 25 % van het totale verlies bedragen. Bovendien kunnen ze verantwoordelijk zijn voor diverse vormen van ongemak, zoals lokale condensvorming met schimmelgroei als gevolg, ongemak, extra verwarmingskosten enz. Een goed ontwerp van de bouwknopen is dus essentieel.

Bij renovatie moet rekening worden gehouden met bestaande problematische bouwknopen en moet ervoor worden gezorgd dat ze geen zwak punt in de bouwmantel worden.

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_ENE03 - Thema's : Energie - Andere thema's : Thermische isolatie Koudebrug - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Binnenwand | Houtenskelet | Plafonds | Vloerplaat | Dak