Intro | Het energieverbruik van gebouwen beperken

Uitdagingen

Waar is actie nodig?

De hierboven genoemde milieubalans toont aan dat de uitdagingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijk op het niveau van de energieprestaties van gebouwen in de woon- en de tertiaire sector liggen.

Het Brusselse vastgoedpark bestaat voor een groot deel uit slecht of niet geïsoleerde bestaande gebouwen. De renovatie van die panden vormt het leeuwendeel van de werken in het Brussels Gewest (ca. 80 % van de werken zijn renovatie werken; nieuwbouw is goed voor slechts 20 % van het totaal. Bron: FOD Economie).

Renovatie en uitbreiding van een voormalige drogisterij tot energiezuinige gezinswoning

?Figure 7 : A gauche : rénovation et extension d’une ancienne droguerie en logement unifamilial basse énergie [046_Droguerie] – A droite : rénovation d’une maison des années 1960 en maison passive [081_Rue des Archives] Photos : Yvan Glavie?

[Batex 046_Droguerie] (© : Yvan Glavie)

Verbouwing van een huis uit de jaren 1960 tot een passiefhuis

?Figure 7 : A gauche : rénovation et extension d’une ancienne droguerie en logement unifamilial basse énergie [046_Droguerie] – A droite : rénovation d’une maison des années 1960 en maison passive [081_Rue des Archives] Photos : Yvan Glavie?

[Batex 081_Rue des Archives] (© : Yvan Glavie)

Beperking van het energieverbruik door gebouwen

De uitdaging ligt hier in een optimalisatie van het ontwerp van het gebouw om ervoor te zorgen dat de energie-impact van het gebruik van het gebouw zo beperkt mogelijk is. Om dat doel te bereiken, kunnen tijdens de ontwerpfase tal van acties worden ondernomen, zowel wat de gebouwschilbetreft als wat de toegepaste technieken aangaat. Zo spelen de inplanting van het gebouw, de compactheid ervan, de gebouwschil in het algemeen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de efficiëntie van de technische installaties een belangrijke rol voor de hoeveelheid "te leveren" energie om 's zomers en 's winters een voldoende comfortabel binnenklimaat te garanderen.

Het energie-efficiëntieniveau van het gebouw is niet alleen afhankelijk van deze parameters, maar ook van de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt en beheerd. Ook de regeling, het onderhoud en de gebruikswijze van de vertrekken moeten dus worden onderzocht om de energiefactuur en de milieu-impact van de gebouwen beperkt te houden.

Binnen het thema Energie wordt gedetailleerd op deze aspecten ingegaan.

Energie en gebruikerscomfort

Het comfort van de toekomstige gebruikers is een van de hoofddoelstellingen bij het ontwerp van een gebouw. Dit is een van de voornaamste doelen van elk bouwproject. De energieaspecten van het project moeten daarom altijd worden beoordeeld met het beoogde comfort in gedachten.

De volgende vormen van comfort hangen samen met het thema energie:

  • Visueel comfort: met name natuurlijk licht en kunstmatige verlichting.
  • Ademcomfort: allereerst gekoppeld aan voldoende nieuwe luchttoevoer.
  • Thermisch comfort: hangt samen met het ontwerp en de samenstelling van de bouwmantel en de keuze van de HVAC-installaties.

bijgewerkt op 01/01/2013