Dossier | Verrijking van het stedelijke landschap

Uitdagingen

Individuele en collectieve verantwoordelijkheid

Het stedelijk landschap is niet statisch van aard; het evolueert voortdurend, waarbij de schaal en de snelheid door de praktijk worden bepaald. Zowel op omgevingsniveau (bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, openbare ruimte, etc.) als op het niveau van het gebouw zelf (interventie op het perceel, openbare of privégebouwen) verandert het stadslandschap elke dag onder invloed van individuele keuzes en collectieve beslissingen.

De bescherming, het beheer en de inrichting van de stadsomgeving zijn dus van openbaar belang en zijn een individuele en collectieve verantwoordelijkheid: via architecturale creatie heeft elke betrokkene als taak toe te zien op de kwaliteit van de gebouwen en de harmonieuze integratie van die gebouwen in hun omgeving, evenals op het behoud van het architecturaal en natuurlijk erfgoed.

Zie dossier Biodiversiteit bevorderen

Een plaats van uitwisseling

Naast respect en herkwalificatie van het bestaande vormt elk project een gelegenheid om het gebouw met een nieuwe blik te bekijken en te ontwerpen: met meer respect voor het milieu, maar ook met meer respect voor de leefbaarheid, de bewoners en gebruikers en de levenskwaliteit in de stad.

Zie dossier De duurzame integratie van een gebouw in zijn fysieke omgeving optimaliseren

Het streven naar landschapskwaliteit vormt een belangrijk element voor het behoud en de creatie van sociale banden: een leefbare stad betekent een waardevolle woonomgeving en levendige wijken met volop gelegenheden voor contact en uitwisseling. Straten, pleinen, binnenplaatsen, tuinen worden zo tot mogelijke plaatsen voor ontmoeting en gezelligheid.

Zie dossier De wisselwerking tussen een gebouw en zijn context en binnen het gebouw bevorderen

Een kwaliteitsvolle leefomgeving bevorderen betekent ook ruimte bieden voor zachte mobiliteit : het kan een plezier zijn om op straat te wandelen, de openbare ruimte te verkennen, de eigen wijk en de stad te veroveren of heroveren.

Zie dossier Actieve vervoerswijzen bevorderen

Aanpak

bijgewerkt op 19/02/2019

Code n° : G_PHY04 - Thema's : Fysieke omgeving - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Dak | Omgeving | Fauna | Flora