Dossier | Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen

Uitdagingen

Ademcomfort voor de bewoners vormt net als visueel, akoestisch en hygrothermisch comfort een essentieel aspect van elk bouw- of renovatieproject. Om de luchtkwaliteit binnen het gebouw te verzekeren, moet een efficiënte hygiënische ventilatie worden toegepast waarmee voortdurend frisse lucht naar de vertrekken wordt gevoerd en vervuilende elementen als gevolg van de menselijke aanwezigheid, zoals vocht en CO2, en andere vervuilende stoffen die in het gebouw aanwezig zijn, zoals VOS, worden afgevoerd.

Deze fiche gaat hoofdzakelijk in op de energieaspecten in verband met ademcomfort (keuze van openingen, regelgeving, voor- en nadelen van verschillende ventilatiesystemen); de basisinformatie inzake debieten, luchtkwaliteit en dergelijke is opgenomen in dossier Het ademcomfort verzekeren.

In een goed geïsoleerd modern gebouw kan het energieverlies als gevolg van de ventilatie tot 50% van het totale energieverlies van het gebouw uitmaken.

Percentage energieverlies door ventilatie voor een kantoor van 20 m² in functie van het isolatieniveau en het toegepaste ventilatiedebiet.

Figuur 1 : Percentage energieverlies door ventilatie voor een kantoor van 20 m² in functie van het isolatieniveau en het toegepaste ventilatiedebiet.

De energiekost van ventilatie is dus niet te onderschatten. De gemaakte keuzes om het ademcomfort te verzekeren hebben een rechtstreekse impact op de energiefactuur. Deze fiche gaat in op de te maken keuzes om tegelijk de luchtkwaliteit in het gebouw en de energie-efficiëntie van de ventilatie te verbeteren.

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_ENE02 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Verwarming | Elektriciteit | Koeling | Ventilatie | Regeling - Gerelateerde dossier :