Dossier | Hergebruik van hemelwater

Uitdagingen

Het bevorderen van rationeel watergebruik voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke toepassingen (uitdagingen die worden besproken in dossier Rationeel omgaan met water) is een even grote prioriteit als het bevorderen van het gebruik van niet-drinkbaar water in de huishoudelijke, de niet-huishoudelijke en de industriële sectoren.

Het water van hoge kwaliteit (drinkwater van het distributienet, water uit grondwaterlagen) moet worden voorbehouden voor behoeften die een dergelijke kwaliteit vereisen. Dit omvat het "voedingsgebruik" (water als drank), de toepassingen waarin het water in contact komt met personen (lichaamshygiëne), bepaalde productieprocessen enz. Voor de andere toepassingen kan men dus het gebruik van zogeheten "alternatief" water overwegen: in dit geval het hergebruik van hemelwater.

Wanneer men naar het waterverbruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens het type toepassing kijkt:

  • Verbruikt een inwoner ongeveer 106 liter per dag. Slechts +/- 43% van deze behoeften vereist drinkwater: voor de voeding, de vaat en de lichaamshygiëne. Dit betekent dat +/-60% kan worden vervangen door niet-drinkbaar schoon water zoals hemelwater.
  • Men stelt dit eveneens vast in kantoorgebouwen. +/-60 tot 80% van de gemiddelde waterbehoefte van +/-40 tot 50 liter per dag en per persoon kan worden verzekerd met alternatief water in plaats van drinkwater uit het distributienet.

Het hergebruik van hemelwater is in meer dan een opzicht interessant. Het is een goede aanvulling van de in dossier Rationeel omgaan met water, beschreven waterbesparende maatregelen en speelt dus een rol in de vermindering van de druk op de watervoorraden van de hoofdstad en vooral op de externe bevoorradingsbronnen. Op die manier kan het de factuur voor stadswater van de gebruikers verlagen.

Een ander vaak aangehaald voordeel van het hergebruik van hemelwater is zijn rol in het beheer van het afvloeiende hemelwater. Maar hoewel het hergebruik van hemelwater deel uitmaakt van de voorzieningen om de afvloeiing in de stad te minimaliseren en het de volumes afgevoerd hemelwater in zekere mate kan verminderen (bij courante regenval), volstaat het op zich niet voor een optimaal beheer van het hemelwater op het perceel. Een watertank voor huishoudelijk gebruik en een bufferreservoir voor onweer hebben niet hetzelfde doel. Ze werken dan ook niet op dezelfde manier.

Om bij onweer het hemelwater te vertragen, moet men compenserende maatregelen nemen zoals beschreven in dossier Beheer van het regenwater op het perceel. Anderzijds kan een regenwatertank, aangevuld met een vertragende functie (tank met dubbele functie of dubbele tank) eveneens een antwoord vormen op deze uitdaging.

Schema van een installatie

?image6928956747865396560.png?

Adviesgids "Technische criteria voor het duurzaam en energievriendelijk bouwen" (Bron: Leefmilieu Brussel)

> Starten > Begrippen

bijgewerkt op 25/08/2016

Code n° : G_WAT03 - Thema's : Water - Gerelateerde project components : Omgeving Dak | Regenwater | Drinkbaar water | Elektriciteit | Omgeving | Vloer