Voorziening | Adiabatische koeling

Uitvoeren

Opvolging van de werken

Tijdens de fase van de uitvoering van de werken zal er bijzondere aandacht moeten uitgaan naar de bescherming van het ventilatiemateriaal (buizen, warmtewisselaar, …) tegen het stof dat van de werkzaamheden afkomstig is (zie Ventilatieleidingen).

En er zal voor een plaatsing van de condensatieafvoer gezorgd moeten worden, voorzien van een klep die de sifon afsluit om de verspreiding van slechte geurtjes te voorkomen.

Exploitatie, beheer, onderhoud

De technologie is gevoelig voor vervuiling door kalk of stof. Een dergelijke vervuiling vermindert de energieprestatie van de warmtewisselaar en vergroot het risico op de ontwikkeling van legionella in de bevochtigingsbuizen.

Daarom moet er voor een stroomopwaartse behandeling van het water (zie Aandachtspunten voor het ontwerp) en een regelmatige vervanging van de luchtfilters gezorgd worden (zie Filters). Aan het begin en op het einde van het zomerseizoen moet de netheid van de buizen en de warmtewisselaar visueel gecontroleerd worden. Aan het einde van de zomer kan een manuele reiniging van de warmtewisselaar ook nodig blijken om de goede energieprestatie van het systeem tijdens de winter te verzekeren.

Sommige technologieën beschikken over een automatisch reinigingssysteem dat gebruikmaakt van biologisch afbreekbare producten. In dat geval dient er nagegaan te worden of het systeem steeds over voldoende reinigingsmiddelen beschikt.

> Meer weten

bijgewerkt op 14/07/2016

Code n° : G_ENE07 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Houtenskelet | Zonnefilters | Hernieuwbare energie | Free-cooling | Koeling | Ventilatie