image_test

Case studie | ULB Solbosch

ULB Solbosch

© Leefmilieu Brussel

Als beheerder van het elektriciteitsnetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde Sibelga in 2000 aan de ULB voor om samen te werken voor de installatie van een systeem van warmtekrachtkoppeling. Sibelga heeft de volledige uitwerking van het project en tevens de uitbating van de installatie, die in 2003 in gebruik werd genomen, op zich genomen

Universiteitcampus Installatie van een warmtekrachtkoppeling

Gegevens van het project

 • Adres: Franklin Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel
 • Bestemming: Universiteitcampus
 • Type werken: Installatie van een warmtekrachtkoppeling
 • Jaar van installatie: 2003

Warmtekrachtkoppeling

De geproduceerde elektriciteit wordt opnieuw in het net van Sibelga geïnjecteerd. Sibelga ontvangt ook de premies en de groene certificaten.

In ruil geniet de ULB aan verminderd tarief van de thermische energie die door de installatie wordt opgewekt voor de verwarming van zijn gebouwen: de opgewekte warmte wordt zo volledig ter plekke benut. De centrale verwarming van de campus verdeelt de warmte onder de 20 gebouwen van de campus via een warmtenet van 1400 meter, deels ondergronds en deels in goten. De vermindering van het gasverbruik zorgt voor een verlaging van de CO2 uitstoot van de verwarming van de universiteitsgebouwen. In 2013 werd deze samenwerking voor een periode van tien jaar verlengd en werd de installatie door Sibelga vernieuwd. De warmtekrachtkoppeling heet de volgende kenmerken:

Warmtekrachtkoppeling

?Nouveau document?

© Leefmilieu Brussel

 • Type: W armtekrachtkoppeling op aardgas
 • Toepassing: Verwarming, elektriciteit die naar het net wordt gestuurd
 • Elektrisch vermogen: 3 x 1011 kW e
 • Thermisch vermogen: 3 x 1328 kW th
 • Elektrisch productie: 10 686 MWh e /jaar
 • Thermisch productie: 14 377 MWh th /jaar, goed voor ongeveer 65% van de warmtebehoefte
 • CO 2 besparing: 1142 ton/jaar

Meer weten

Meer informatie over de productie en opslag voor verwarming kan u hier terugvinden :

➩ Dossier | De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen

Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Verwarming | Elektriciteit - Gerelateerde voorziening : De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen

bijgewerkt op 15/06/2017