Woordenlijst

Unité PEB Rénovée Lourdement

...

Een zwaar gerenoveerde EPB-eenheid (ZGE) is een EPB-eenheid:

  • die het voorwerp uitmaakt van werken waarvan minstens een deel onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning,
  • en indien er werken zijn die de energieprestatie over minstens 50% van de warmteverliesoppervlakte beïnvloeden, alle werken vermeld in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in rekening gebracht,
  • en met de plaatsing en/of de vervanging van alle technische installaties.

Onder "werken” aan de warmteverliesoppervlakte worden verstaan alle:

  • bouwwerken,
  • en/of afbraak- en heropbouwwerken,
  • en/of renovatiewerken.

Onder plaatsing en/of vervanging van alle technische installaties worden:

  • alle technische installaties van de EPB-eenheid verstaan, d.w.z. alle systemen zoals bepaald in het BWLKE. Onder systeem wordt het geheel van de componenten nodig om de goede werking van het zogenaamde systeem te verzekeren, verstaan.

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina