WAT02 - Urinoir_top

Voorziening | Urinoirs

Urinoirs

© Take Photo / Shutterstock.com

De plaatsing van wc's en urinoirs met waterbesparing maakt deel uit van een reeks maatregelen als antwoord op de noodzaak van duurzaam waterbeheer, gelet op de klimaatveranderingen en de bevolkingsgroei. Deze maatregel blijft de meest efficiënte om de milieu-impact van de waterconsumptie te verminderen, want niet alleen het waterverbruik daalt aan de bron maar ook het volume te zuiveren afvalwater neemt af.

Urinoirs met waterbesparing zijn onder te verdelen inurinoirs met laag debiet (spaarzame installaties met gewoon watergebruik) enwaterloze urinoirs (besturing door installaties die zuinig zijn met water). Deze laatste stellen meer eisen aan de ontwerpers en de gebruikers. De keuze voor deze installaties combineert een evenwaardig serviceniveau met waterbesparing in het gebouw.

In de handel zijn twee soorten urinoirs met waterbesparing verkrijgbaar:

hdphoto1

De urinoirs met laag debiet zijn installaties die spaarzaam zijn in gewoon watergebruik. Hiervan zijn twee soorten in de handel:

  • Urinoirs met reiniging door elektronisch kraanwerk
  • Urinoirs met automatische sluiting met timer en vooraf ingesteld debiet

image2

© Urimat

Waterloze urinoirs werken op basis van de volgende afsluitingssystemen:

  • Waterloze urinoirs met cartridge
  • Waterloze urinoirs met geurval
  • Waterloze urinoirs met speciale sifon en isolatievloeistof

➩ Soorten urinoirs met waterbesparing

bijgewerkt op 17/12/2015

Code n° : G_WAT02 - Thema's : Water - Andere thema's : Onderhoud - Gerelateerde project components : Drinkbaar water | Regenwater | Afvalwater