Vademecum_top

Dossier | Vademecum regelgeving epb-werkzaamheden vanaf juli 2017

Vademecum regelgeving epb-werkzaamheden vanaf juli 2017

Architect : K2A architectuur © Yvan Glavie

Gids van de eisen en procedures
van de regelgeving EPB-werkzaamheden
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning
ingediend vanaf 01/07/2017

Doelpubliek: architecten, EPB-adviseurs en studiebureaus

Versie: maart 2021

Formaat : Dit nieuw vademecum is tevens in pdf-formaat beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.

Meer infowww.leefmilieu.brussels/EPB

Een vraag van een professional: Facilitator duurzame gebouwen of van een particulier: EPB-werken Hulp nodig

Doel van het vademecum

Dit vademecum regelgeving EPB-werkzaamheden (energieprestatie van gebouwen) vergemakkelijkt de integratie van de EPB-eisen en -procedures tijdens de voorbereiding van een bouw- of renovatieproject in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bevat op een algemeen begrijpelijke en gestructureerde manier de inhoud van de regelgevingsteksten (BWLKE en besluiten) in de vorm van een praktische gids die deze EPB-eisen en -procedures verder toelicht. In tegenstelling tot de regelgevingsteksten is het vademecum regelgeving EPB-werkzaamheden opgevat als een werkmiddel dat de architect, de EPB-adviseur en de studiebureaus helpt tijdens de verschillende fasen van hun opdracht.

Aandacht

De aspecten EPB-verwarming en EPB-klimaatregeling en EPB-certificaat van het BWLKE komen in dit vademecum niet aan bod.

Dit vademecum heeft geen enkele juridische waarde en vervangt in geen geval de van kracht zijnde regelgeving.

Hoe leest u dit vademecum?

In dit vademecum treft u herhaaldelijk verschillende pictogrammen aan.

In het geval van dubbele pictogrammen: HI-vertF-picto1FR HI-vertC

  • Donkere versie = onderwerp van toepassing voor dit pictogram.
  • Lichte versie = onderwerp niet van toepassing voor dit pictogram.
PICTOGRAMTOELICHTINGEN

2015

Herinneringen van de wijzigingen van de regelgeving EPB-werkzaamheden voor projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/01/2015 is ingediend.

2017

Wijzigingen van de regelgeving EPB-werkzaamheden voor projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/07/2017 is ingediend.

2018

Wijzigingen van de regelgeving EPB-werkzaamheden voor projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/01/2018 is ingediend.

2019

Wijzigingen van de regelgeving EPB-werkzaamheden voor projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/01/2019 is ingediend.

2021

Wijzigingen van de regelgeving EPB-werkzaamheden voor projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/01/2021 is ingediend.

Aandacht

Aandachtspunt

HI-vertF-picto1FR HI-vertC

EPB-Wooneenheid

NR-vertF-picto2FR NR-vertC

Niet-Residentiële EPB-eenheid

PC-vertF-picto3FR PC-vertC

EPB-eenheid Gemeenschappelijk Deel

A-vertF-picto4FR A-vertC

EPB-eenheid Andere

UN-grisF UN-grisC

Nieuwe EPB-eenheid

UAN-grisF UAN-grisC

Met Nieuw Gelijkgestelde EPB-eenheid

URL-grisF URL-grisC

Zwaar Gerenoveerde EPB-eenheid

URS-grisF URS-grisC

Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheid

PH-grisF PH-grisC

Hybride project

PER-grisF PER-grisC

EPW-eenheid (EnergiePrestatie van Wooneenheden)

PEN-grisF PEN-grisC

EPN-eenheid (EnergiePrestatie voor Niet-Residentieel)

bijgewerkt op 05/10/2020

- Thema's : Energie - Andere thema's : EPB-reglementering