WEL06 - Luminaires_top

Voorziening | Verlichting en electromagnetische velden

Verlichting en electromagnetische velden

© Denis Petrov / Shutterstock.com

Verlichtingstoestellen kunnen een bron van elektrische of magnetische velden zijn. Er moeten dus meerdere voorzorgsmaatregelen worden genomen op het ogenblik waarop ze worden gekozen en geplaatst: uitsluiting van bepaalde apparaten, afstand tussen verlichtingstoestellen en, in mindere mate, aarding.

bijgewerkt op 20/10/2016

Code n° : G_WEL06 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Andere thema's : Vervuiling in het gebouw - Gerelateerde project components : Verlichting | Elektriciteit