WEL04_top

Dossier | Vermijden van polluenten in het gebouw

Vermijden van polluenten in het gebouw

© Tomasz_Mikolajczyk / Pixabay.com

Kiezen voor de materialen en uitrustingen van het gebouw die vanuit het oogpunt van de binnenluchtkwaliteit de meest gunstige zijn.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om polluenten in het gebouw te vermijden:

 • De polluenten identificeren: fysico-chemische stoffen en stoffen van biologische oorsprong
 • De polluenten beperken: kiezen voor geschikte materialen of - wat de renovatie betreft - de materialen afschaffen die polluenten genereren, een goede hydrische inertie invoeren en technieken voor de productie van geschikte warmte invoeren
 • De polluenten naar behoren verdrijven met behulp van een geschikte hygiënische ventilatie 

Uitdagingen

Paradoxaal genoeg is de luchtkwaliteit binnen een gebouw bijna altijd slechter dan buiten het gebouw. Dit is het gevolg van de emissies van materialen, de aanwezigheid van mensen, dieren en planten, slecht werkende verbrandingstoestellen en de accumulatie van polluenten in een gesloten ruimte.

Onderstaande illustratie toont de verschillende polluenten waaraan we in een woning worden blootgesteld. Deze polluenten zijn ook in tertiaire gebouwen te vinden, maar in andere proporties: er is bijvoorbeeld meestal sprake van een dichtere bezetting.

 1. Schimmels

 2. Formaldehyde

 3. Mijten

 4. Vlamvertragers

 5. CO

 6. Radon

 7. Oplosmiddelen

 8. Dioxines, CO, VOS, Fijne deeltjes,

 9. Loden leidingen

 10. NO2

 11. Aanwezigen, tabaksrook

 12. Biociden

Enkele bronnen van polluenten in de woning

?image3.jpeg?

Bron: Santé 2 – "La qualité de l'air et la santé", Emmanuel MAES

Langdurige blootstelling aan polluenten zal in het beste geval tijdelijk ongemak opleveren voor de gebruiker of bewoner (onaangename geurtjes, lichte allergieën). In het slechtste geval kan vergiftiging optreden of kunnen zich chronische aandoeningen ontwikkelen als gevolg van een opeenhoping van toxische stoffen in het lichaam.

We stellen bovendien in recente jaren een toename van het aantal gevallen van kanker vast, evenals een stijging van het aantal personen met allergieën en astma.

Dit dossier beschrijft de fysisch-chemische polluenten die zich via de lucht verspreiden en stelt oplossingen voor om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De dossier Het ademcomfort verzekeren gaat in op de oplossingen om de luchtverversing in de vertrekken te verzekeren. Want ook wanneer dankzij een verstandige keuze van de materialen (wanden, verf, uitrustingen enz.) binnen het gebouw de vervuiling van de vertrekken wordt beperkt, blijft ventilatie van die vertrekken absoluut noodzakelijk.

Aanpak

Door de polluenten te kennen en te identificeren, kan het opduiken ervan zo goed mogelijk worden beperkt en hebben we daarbij doordachte ontwerp- en exploitatiekeuzes.

We onderscheiden twee soorten polluenten: fysisch-chemische polluenten (VOS, formaldehyde enz.) en polluenten van biologische herkomst (stof, schimmels enz.)

Zowel bij woongebouwen als tertiaire gebouwen moet de aanwezigheid van polluenten dus worden beperkt:

 • Verwijder bij renovatie de voornaamste bronnen van vervuiling die voorafgaand aan de renovatie in het gebouw aanwezig waren.
 • Kies geschikte materialen aan de hand van labels
 • Pas adequate warmteproductietechnieken toe.

Verder moeten aanwezige polluenten goed worden afgevoerd: zorg voor efficiënte hygiënische ventilatie (zie dossier Het ademcomfort verzekeren en Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen) en lucht de vertrekken van tijd tot tijd tijdens vervuilingspieken.

> Starten > Begrippen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_WEL04 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Andere thema's : Onderhoud Vervuiling in het gebouw - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Binnenwand | Vloerplaat | Plafonds | Verwarming | Ventilatie