PHY05_top

Dossier | Verontreinigde bodems behandeling

Verontreinigde bodems behandeling

© Palis Michalis / Shutterstock.com

Verontreiniging van de bodem en het grondwater is niet altijd even zichtbaar, maar belangt ons allen aan. Een verontreinigde bodem kan immers ernstige gevolgen hebben, zowel voor de waarde van uw eigendom als voor uw gezondheid en de gezondheid van uw familie, vrienden en buren.

In Brussel kan bodemverontreiniging het gevolg zijn van industriële activiteiten (waar de Brusselse wetgeving in de eerste plaats op gericht is) maar net zo goed van onze dagelijkse handelingen. Voorzichtigheid is altijd geboden, zowel voor het gebruik van stookolietanks en pesticiden in uw tuin als voor het verwijderen van grofvuil en giftig afval!

Enjeux

Het risico op blootstelling in het dagelijks leven

De mogelijkheden om rechtstreeks of onrechtstreeks in contact te komen met een verontreinigde bodem zijn talrijk. Enkele voorbeelden :

 • het inademen van uitwasemingen ;
 • het eten van groenten die er geteeld zijn ;
 • het drinken van water dat door die bodem is gelopen (insijpeling van verontreinigende stoffen in waterleidingen, opgepompt grondwater) ;
 • het inslikken van deeltjes verontreinigde grond (bijvoorbeeld kleine kinderen die buiten met gras of aarde spelen).

Daarom is het zowel voor particulieren als bedrijven belangrijk om zich te wapenen tegen alle risico's op verontreiniging en om, in geval van een reeds verontreinigde bodem, het noodzakelijke te doen om hem te saneren.

Stadsmoestuin

image1

© Leefmilieu Brussel

De oorzaken van bodemverontreiniging

 • In het geval van particulieren gaat het meestal om verontreiniging afkomstig van een stookolietank maar ook door het gebruik van onderhoudsproducten, gevaarlijke producten of andere chemische stoffen.
 • In het geval van bedrijven gaat het om verontreiniging door bijvoorbeeld :

  • ongevallen met, het overlopen van of corroderen van (boven- of ondergrondse) tanks of leidingen die gevaarlijke producten bevatten of transporteren ;
  • de onvoldoende afgedichte opslag van producten waardoor de regen verontreinigende stoffen kan meevoeren naar de bodem of het grondwater ;
  • productie-installaties waarbij verontreinigende stoffen worden afgevoerd via een onverharde ondergrond (bodem zonder beton- of asfaltbedekking) ;
  • het hanteren van onderdelen (demontage, schoonmaak, enz.) die schadelijke stoffen bevatten ;

Aanpak

De volgende beslissingsboom geeft de verschillende procedures m.b.t. de bodem weer:

schema-pollution_nl

> Starten > Begrippen

bijgewerkt op 22/06/2017

Code n° : G_PHY05 - Thema's : Fysieke omgeving - Andere thema's : Vervuiling - Gerelateerde project components : Omgeving