Woordenlijst

Vluchtige organische stoffen

(of VOS) Vluchtige organische stoffen (VOS'en) zijn een grote familie stoffen, die van natuurlijke of menselijke oorsprong kunnen zijn. Ze bestaan altijd uit het element koolstof en andere elementen, zoals waterstof, zuurstof, zwavel enz. Ze zijn gemakkelijk in gasvorm te vinden in de atmosfeer, waardoor ze zich tamelijk ver van hun plaats van emissie kunnen verspreiden.

Enkele voorbeelden van VOS'en: • limoneen en pineen (van nature in de lucht te vinden)

  • de BTEX'en (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen)
  • de halogeenverbindingen (tetrachlooretheen, chloorbenzeen)
  • formaldehyde Vluchtige organische stoffen (VOS'en) kunnen aanwezig zijn in bouwmaterialen, maar ook in tal van veelgebruikte producten, zoals ontsmettingsproducten, onderhoudsproducten of deodoranten.

Ze kunnen ook van natuurlijke oorsprong zijn. Deze verbindingen kunnen ook afkomstig zijn uit materialen zoals verf, houtbehandelingsproducten enz. Ook het autoverkeer is verantwoordelijk voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen. Eens deze verbindingen door het organisme opgenomen zijn, meestal door inademing, kunnen ze bij gevoelige mensen gevolgen hebben voor de gezondheid. Deze gevolgen kunnen gaan van een eenvoudige irritatie van de ademhaling tot kanker (bv. door benzeen). Bron: www.health.belgium.be Onder de VOS'en rekenen we ook de toluenen, benzenen, xylenen en formaldehyde. Ze zijn in heel veel bouwmaterialen aanwezig:

  • verf,
  • lijm en stopverf,
  • lijm voor de assemblage van diverse panelen (multiplex, melamine of partikels), bv. OSB, MDF
  • pleister,
  • isolatieschuim
  • losse en vaste tapijten, en andere soepele, plastic vloerbekledingen * vernissen, vitrificatieproducten, was, oliën voor de behandeling van hout, behandeld hout enz.

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina