Dossier | Een gebouw ontwerpen dat toegankelijk is voor iedereen

Overzicht van de voorzieningen

De voldende tabel is echter geen exhaustieve lijst maar een globaal overzicht van verschillende praktische oplossingen die men kan aanwenden om de toegankelijkheid van gebouwen te garanderen.

Sommige van deze voorzieningen weliswaar gemeenschappelijk of complementair zijn voor verschillende handicaps, maar ook onderling tegenstrijdig kunnen zijn. Voorbeeld: reliëftegels voor blinden en slechtzienden vormen een moeilijk te overschrijden hindernis voor motorisch gehandicapten; een helling die rolstoelgebruikers helpt om een drempel te nemen, is een ramp voor bejaarden.

Voorzieningen

Aandachtspunten

Geschiktheid voor soorten handicap

Algemene maatregelen?image4.jpeg??image5.jpeg??image6.jpeg?

Beweg-wijzering

?image7.jpeg?

 • Oordeelkundige lokalisatie en schikking
 • Auditieve, visuele, tastbare etc. bewegwijzering
 • Contrasten in kleuren en materialen
 • Gebruik van universele symbolen

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

Verlichting

?image8.jpeg?

 • Aangepaste verlichting volgens de aard van de activiteiten, leeftijd of soort handicap
 • Goede kennis van de basisconcepten om de kwaliteit van de verlichting te versterken (natuurlijk en kunstlicht, verblinding, tegenlicht etc.)

> Zie dossier Zorgen voor visueel comfort dankzij natuurlijk daglicht en Optimaal gebruik van kunstlicht

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

Uitrustingen bij ingang

?image9.jpeg?

 • Gemakkelijk en voor iedereen bereikbare, manipuleerbare en bruikbare voorzieningen
 • Aangepaste afmetingen van de toegang
 • Gemakkelijk te vinden uitrusting (kleur, reliëf…)

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

Toegang tot gebouwen?image4.jpeg??image5.jpeg??image6.jpeg?

Voor-behouden parkeer-plaatsen

Verplicht voor parkeerzone vanaf 10 plaatsen.

?image10.jpeg?

 • Ligging dicht bij de ingang
 • Respect voor afmetingen en gepaste opstelling van de parkeerruimte
 • Voorzien in een (horizontale en verticale) aanduiding en een bodembedekking zonder hinder

> Zie dossier Duurzaam autogebruik bevorderen

⚫⚫⚫

⚫⚫

Toegangs-wegen, horizontaal verkeer

?image11.jpeg?

 • Respect voor regels m.b.t. afmetingen, lengte van de afstand en maximale helling
 • Aangepaste, onbelemmerde vloerbedekking
 • Gepaste bewegwijzering

> Zie dossier Actieve vervoerswijzen bevorderen

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

Niveau-verschillen?image4.jpeg??image5.jpeg??image6.jpeg?

Trappen

?image12.jpeg?

 • Respect voor regels m.b.t. comfort en afmetingen (aantal bordessen, aantal trappen, trapdelen…)
 • Visuele en tastbare beveiliging
 • Trapleuningen: verplicht en aangepast

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

Hoogte-verschil via lichte helling

?image13.jpeg?

 • Afmetingen voor vrije doorgang
 • Respect voor de maximale helling en lengte
 • Rustbordessen en dubbele leuning
 • Toezien op geschikte bodembekleding

⚫⚫⚫

⚫⚫

Liften

Een voor PBM's geschikte lift is nodig indien er trappen zijn en er geen hellende vlakken met conforme percentages voorzien kunnen worden en/of het niveauverschil groter is dan 1,80 m.

?image14.jpeg?

 • Afmeting cabine aangepast aan PBM's
 • Respect voor vrije doorgang op niveau van de deur
 • Toezien op de schikking van de uitrustingen, duidelijke bewegwijzering, informatie langs auditieve, visuele en tastbare weg, veiligheidsuitrusting etc.

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

Hefplatform

Een hefplatform, aangepast aan PBM's, is nodig indien er treden zijn en geen hellende vlakken voorzien kunnen worden en/of het niveauverschil kleiner is dan 1,80 m.

?image15.jpeg?

 • Afmeting cabine en platform te respecteren
 • Aangepaste schikking van de uitrusting (knoppen voor oproep etc.)
 • Toezien op de normen voor veiligheid, bewegwijzering auditief, visueel, tast etc.

⚫⚫⚫

Dimensionering van ruimten en uitrusting?image4.jpeg??image5.jpeg??image6.jpeg?

Deuren

?image16.jpeg?

 • Geen drempel of uitsprong
 • Dimensionering voor vrije doorgang en ruimte voor omkeren
 • Vlotte manipulatie (plaatsing van grepen etc.)
 • Signalisatie van glazen deuren

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

Keuken

Uitrusting aangepast aan vlot gebruik door PBM's en georganiseerd zodat ze voor iedereen bereikbaar is.

?image17.jpeg?

 • Regels voor dimensionering van de ruimte en van de uitrustingen (ruimte om te manoeuvreren, hoogte van meubilair etc.)
 • Toezien op de normen voor veiligheid van de uitrusting
 • Keuze en doordachte schikking van accessoires, materialen etc.

⚫⚫⚫

Kamer

Als er kamers ter beschikking van het publiek staan, moet minstens één kamer aan PBM's aangepast kunnen worden (1 vanaf 2 en 2 voor 20).

?image18.jpeg?

 • Regels voor dimensionering, normen voor veiligheid en comfort te respecteren
 • Aangepaste keuze en schikking van de diverse uitrustingen en meubilair

⚫⚫⚫

Badkamer

?image19.jpeg?

 • Regels voor dimensionering, normen voor veiligheid en comfort te respecteren
 • Aangepaste keuze en schikking van de diverse uitrustingen

⚫⚫⚫

Toilet

Waar toiletten ter beschikking staan van het publiek, moet er ten minste één van aangepast zijn aan PBM's (1 aangepaste vanaf 2 en 2 per 20).

?image20.jpeg?

 • Regels voor dimensionering, normen voor veiligheid en comfort te respecteren
 • Aangepaste keuze en schikking van de diverse uitrustingen

⚫⚫⚫

Pashokje

Pashokje toegankelijk en aangepast voor PBM's (één aangepast hokje per geslacht, en 2 voor 20))

?image21.jpeg?

 • Regels voor dimensionering, normen voor veiligheid en comfort te respecteren
 • Aangepaste keuze en schikking van de diverse uitrustingen

⚫⚫⚫

Wachtruimt Rustzone

?image22.jpeg?

 • Rustzone voorzien (telkens ten minste 2 zitjes) op regelmatige intervallen, volgens het parcours van de bezoekers
 • Regels voor dimensionering van zones, circulatieruimtes en uitrustingen te respecteren

⚫⚫⚫

Loket

Daar waar loketten ter beschikking staan van het publiek, moet er minstens één aangepast zijn aan PBM's (1 aangepast loket voor 2 en 2 voor 10).

?image23.jpeg?

 • Ligging in de buurt van de ingang
 • Bewegwijzering voorzien met pictogrammen, lijnen
 • Dimensionering respecteren (hoogte loket, doorloop, manoeuvreerruimte, scheidingsglas etc.)

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

Specifieke maatregelen?image4.jpeg??image5.jpeg??image6.jpeg?

Magnetische inductielus

Dankzij transmissie door een magnetisch veld worden geluiden versterkt gecapteerd, waardoor de selectiemodus voor geluiden op de geluidsapparatuur van slechthorenden wijzigt. Nuttig in grote of rumoerige ruimtes (spektakelzaal etc.)

?image24.jpeg?

 • Denken aan de goede integratie van het systeem in de ruimtes (visueel effect)
 • De aanwezigheid van een magnetische inductielus melden via het specifieke logo

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫ : Sterk betrokken

⚫⚫  : Gemiddeld betrokken

⚫  : Nauwelijks betrokken

⚊ Niet van toepassing

> Kiezen > Synthese van de argumenten van de duurzame keuze

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_HUM02 - Thema's : Menselijke omgeving - Gerelateerde project components : Omgeving