Dossier | Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren

Overzicht van de voorzieningen

De apparaten waarvan het hoofddoel de vermindering is van het waterverbruik in het gebouw in het kader van het beheer van afvalwater, worden niet uitgewerkt in het kader van deze dossier. Wij verwijzen de lezer hiervoor naar dossier Rationeel omgaan met water, betreffende waterbesparende voorzieningen zoals urinoirs zonder water, gescheiden toiletten, toiletten met (voor)compostering, recyclagetechnieken voor grijs water enz.

In het kader van deze dossier worden uitsluitend de aspecten betreffende de zuivering van afvalwater in situ besproken.

Rekening houdend met de verplichting om leidingen voor huishoudelijk afvalwater aan te sluiten op het openbare rioolstelsel (als dit voorzien is), worden individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties slechts in zeldzame gevallen overwogen in een project.

Als het niet mogelijk is om het project aan te sluiten op het rioolstelsel, geeft men veelal de voorkeur aan afvalwaterzuivering via een natuurlijke weg: extensieve technieken van het type lagunage of gelijkaardige technieken bieden het project een meerwaarde. Gemengde zuiveringsinstallaties (extensief/intensief) nemen minder ruimte in beslag. Intensieve technieken worden tot slot slechts in bepaalde gevallen toegepast (zones die niet aangesloten zijn op het rioolstelsel en waar de beperkingen van het perceel geen andere alternatieven toelaten).

Als er een openbaar rioolstelsel aanwezig is en men kan afwijken van de verplichting tot aansluiting, is een zuivering in situ pas aanvaardbaar als de toegepaste behandeling minimaal even efficiënt is wat betreft zuivering als de collectieve zuiveringsstations.

  • Developpement-futur
  • Voorbehandelingen
  • Beschrijving

   • Zeving
   • Bezinkingsbak / slijkafscheider
   • Septische put
   • Vetvanger

  • Developpement-futur
  • Intensive technieken
  • Beschrijving

   • Biologische schijven
   • Aeroob bacteriebed
   • Actief slib
   • Aerobe ondergedompelde biomassa
   • SBR - Sequential Batch Reactor / SBR - Sequentiële biologische reactor
   • MBR - Membrane Bio-Reactor

  • Developpement-futur
  • Extensieve technieken
  • Beschrijving

   • Lagunage
   • Aangelegde moerassen : Kickuth-techniek
   • Aangelegde moerassen : Seidel-techniek
   • Het beplante filterbed EPUVAL
   • De techniek ontwikkeld door Christian HEYDEN
   • De M.H.E.A-techniek

Synthese van de argumenten van de duurzame keuze

bijgewerkt op 15/01/2019

Code n° : G_WAT04 - Thema's : Water - Gerelateerde project components : Afvalwater | Elektriciteit | Omgeving | Flora | Vloer